Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Omgevingsoverleg aanvragen

Wilt u iets bouwen, verbouwen of het gebruik veranderen? En past uw plan niet in het omgevingsplan (bestemmingsplan)? Bij ingewikkelde plannen en grote bouwprojecten kunt u uw plan met de gemeente bespreken in een omgevingsoverleg. Dit overleg kost geld. We onderzoeken dan samen of uw plan wenselijk en haalbaar is.

Wanneer vraagt u een omgevingsoverleg aan?

Het omgevingsoverleg is voor ingewikkelde plannen en grote bouwprojecten die niet in het omgevingsplan (bestemmingsplan) passen.
Bijvoorbeeld plannen om een gebouw groter te maken, woningen in een bedrijfsgebouw te maken, een appartementencomplex te maken of een sporthal te bouwen.

U vraagt het omgevingsoverleg aan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Waarvoor is het omgevingsoverleg niet?

Het omgevingsoverleg is niet bedoeld voor:

Wat bekijken we bij een omgevingsoverleg?

 • We onderzoeken of uw plan wenselijk en haalbaar is op deze plek. Daarvoor kijken we of uw plan past bij de wensen en doelen die in de omgevingsvisie staan.

 • We bespreken met u onder welke voorwaarden de gemeente akkoord gaat met uw plan. Soms moet u uw plan hiervoor veranderen.

 • We laten u weten welke vergunning(en) u nodig hebt. Behalve een omgevingsvergunning kan dit bijvoorbeeld een onttrekkingsvergunning woonruimte of een exploitatievergunning horeca zijn.

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het plan zoals we besproken hebben in het omgevingsoverleg? Dan is de kans groot dat u de omgevingsvergunning krijgt.

Wat stuurt u mee?

Stuur deze bijlagen mee:

 • omschrijving van alle type activiteiten

 • overzicht van de totale te verwachten bouwkosten (exclusief btw)

 • plattegronden van alle verdiepingen, van de nieuwe situatie en van de bestaande situatie, schaal 1:100

 • tekeningen van de gevels, van de nieuwe situatie en van de bestaande situatie, schaal 1:100

 • doorsnedetekening, van de nieuwe situatie en de bestaande situatie, schaal 1:100

 • omschrijving van hoe u het bouwwerk nu gebruikt en straks wilt gebruiken, met daarbij aangegeven over welke grond het gaat

 • een plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie met een pijl die het noorden aanwijst, schaal 1:1000

 • plattegronden met de parkeervoorzieningen op het eigen terrein

 • actuele kleurenfoto's van de bestaande situatie en de gebouwen in de omgeving

 • een overzicht van de bruto inhoud in m³ en de bruto vloeroppervlakte in m² van het nieuwe bouwwerk

 • op de plattegronden en tekeningen moeten de maten van het bouwwerk staan

 • als het om bedrijfsactiviteiten gaat: een duidelijke omschrijving van de activiteiten van de onderneming

Aanvragen

Kosten

De kosten voor het omgevingsoverleg bestaan uit meerdere onderdelen. U betaalt ook als uw plan niet door kan gaan.

De kosten bestaan uit:

 • 3,01% van de bouwkosten, minimaal € 173,44 (bij bouwkosten vanaf € 1.000.000 is het percentage lager)

 • als uw plan niet in het omgevingsplan past: een toeslag van 0,4% van de bouwkosten, minimaal € 394,00

 • kosten voor andere activiteiten die u gaat doen

Meer over de kosten staat in de verordening leges omgevingsvergunning 2024. Hierin staat wat de kosten voor de activiteiten zijn. En de kosten bij bouwkosten boven € 1.000.000. We stellen de bedragen elk jaar opnieuw vast.

U geeft bij uw aanvraag aan hoe hoog de bouwkosten zijn. Na uw aanvraag geven wij u een schatting van de kosten van het omgevingsoverleg. U kunt uw aanvraag dan nog stoppen.

5% van de kosten terugkrijgen

Vraagt u na het overleg een omgevingsvergunning aan en krijgt u die? Dan kunt u 5% van de kosten van het omgevingsoverleg terugkrijgen. De voorwaarden hiervoor staan in de legesverordening. Dit doen we alleen als het bedrag dat u terugkrijgt hoger is dan € 331,80.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag belt de medewerker u op die uw aanvraag behandelt. Deze bespreekt met u de kosten van het omgevingsoverleg. En spreekt met u af hoe het proces verder zal gaan.

Na het omgevingsoverleg

Na het omgevingsoverleg hebt u 6 maanden de tijd om de omgevingsvergunning aan te vragen.