Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Nieuwe overval voorkomen, subsidie aanvragen

Bent u als bedrijf slachtoffer geweest van een overval? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de maatregelen die u neemt om een nieuwe overval te voorkomen.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Waar is de subsidie voor?

Hebt u maatregelen genomen om uw bedrijf en personeel te beschermen tegen nieuwe overvallen? De subsidie is een vergoeding een deel van deze gemaakte kosten.

We onderscheiden 2 soorten maatregelen:

 • maatregelen in de ruimte om een nieuwe overval te voorkomen

 • maatregelen gericht op gedrag van uw personeel, zoals een training

Voorwaarden

 • Uw bedrijf dat is overvallen en waarvoor u subsidie aanvraagt ligt in de gemeente Utrecht.

 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • U vraagt de subsidie aan als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid) of als natuurlijk persoon met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • U kunt per overval 1 keer subsidie aanvragen.

 • De overval was tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.

 • U hebt aangifte van de overval gedaan bij de politie met als feit 'Overval op overige objecten' of 'Overval op geld- en waarde transporten'.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie preventiekosten na bedrijfsoverval.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal 50% van de gemaakte kosten. We vergoeden maximaal € 1.500 per aanvraag.

Wat stuurt u mee?

 • Kopie van de aangifte bij de politie.

 • Kopie van de factuur/facturen van de maatregel(en) waarvoor u subsidie aanvraagt.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

Aanvragen

U kon de subsidie aanvragen tot en met 1 maart 2024.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en compleet zijn.

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.