Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Nieuwe hoofdhuurder cultuurcluster Berlijnplein, subsidie aanvragen

Er zijn nu 3 hoofdhuurders voor verschillende soorten culturele ruimtes bij cultuurcluster Berlijnplein. We zijn nu op zoek naar 1 nieuwe hoofdhuurder. Deze nieuwe hoofdhuurder kan subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en beheer van 1925 m2 voor maatschappelijke en creatieve werkruimtes.

Waar is de subsidie voor

U krijgt de subsidie voor:

 • Uw bijdrage tijdens de ontwikkel- en bouwfase van cultuurcluster Berlijnplein. U zorgt voor de inhoudelijke, ruimtelijke en beheer-technische uitwerking van 1925 m2 aan ruimtes. Die ruimtes zijn bedoeld voor maatschappelijk en creatief gebruik. Hierbij houdt u zich aan de afspraken die gemaakt zijn in onder meer het Ontwikkelplan Berlijnplein, het programma van eisen en het schetsontwerp voor Berlijnplein. Deze documenten kunt u tot en met 8 mei 2024 opvragen via secretariaatcz@utrecht.nl.

 • Het toevoegen van vaste onderdelen (bijvoorbeeld een keuken of vloerafwerking) aan het gebouw om het te kunnen verhuren.

 • Het werven van (onder)huurders voor het gebouw.

 • Het beheer van het gebouw als (hoofd)huurder voor maximaal 15 jaar.

Voorwaarden

 • U bent een ‘beheerorganisatie’: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die minimaal 30 werkruimtes verhuurt aan kleinschalige bedrijven en organisaties in de kunst en cultuur.

 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring met het verhuren van 2 of meer gebouwen. Van 2020-2022 had u een huuromzet van minimaal € 150.000 per jaar.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie maatschappelijke en creatieve huisvesting Berlijnplein.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal:

 • € 40.000 per jaar tijdens de ontwikkel- en bouwperiode tot het moment dat het cultuurcluster Berlijnplein in gebruik genomen wordt.

 • € 42.500 per jaar na oplevering van het cultuurcluster Berlijnplein.

 • € 160.000 voor het toevoegen van vaste onderdelen aan het gebouw, zoals een keuken of vloerafwerking.

Wat stuurt u mee?

Stuur deze bijlagen mee:

 • Een plan van aanpak voor uw activiteiten tijdens de ontwikkel- en bouwfase van het cultuurcluster, met een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

 • Een plan van aanpak voor uw activiteiten tijdens de verhuurfase van het cultuurcluster, met een ‘businesscase’: een overzicht van kosten die u moet maken en waarvoor (investeringen), inkomsten, uitgaven en afschrijvingen tijdens de hele huurperiode.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kon de subsidie aanvragen tot 13 mei 2024 12.00 uur.

U kon de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.