Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

U kunt uw Nederlandse nationaliteit opgeven. Dit doet u vrijwillig. Of u kunt het verliezen zonder dat u daar bewust voor kiest.

Nederlandse nationaliteit opgeven

Wilt u geen Nederlander meer zijn? Dan geeft u de Nederlandse nationaliteit op. U legt dan een 'verklaring van afstand' bij ons af. Hebt u kinderen onder de 18? Zij verliezen de Nederlandse nationaliteit dan automatisch ook. U levert dan uw Nederlandse identiteitsbewijs in.

Nederlandse nationaliteit verliezen

U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen zonder dat u daar bewust voor kiest. Bijvoorbeeld als u zelf voor een andere nationaliteit kiest. Maar dat kan ook door andere redenen.

Voorwaarden

Voor de verklaring van afstand geldt:

  • u bent volwassen

  • u hebt nog een andere nationaliteit

  • u ondertekent de verklaring zelf

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

  • het kind verliest ook de Nederlandse nationaliteit als beide ouders geen Nederlander meer zijn

  • kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven

  • is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring van afstand af

Wat neemt u mee?

  • Een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van een andere nationaliteit.

  • Alle Nederlandse reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart). Ook van uw kinderen als zij ook de Nederlandse nationaliteit verliezen.

Contactgegevens

Tel: 14 030
E-mail: burgerzaken@utrecht.nl

Locaties: zie www.utrecht.nl/bz

Bezwaar

U kunt naar de rechtbank in Den Haag als de gemeente weigert het verlies van de Nederlandse nationaliteit te bevestigen. Als dit ook daar niet lukt is daarna enkel nog beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk.