Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Nadeelcompensatie aanvragen

Hebt u winst- of inkomstenverlies of daalt de waarde van uw woning? En komt dat door ons werk? Bijvoorbeeld door werk aan de weg, of door besluiten waardoor uw omgeving verandert. Soms kunt u voor een deel van de schade een vergoeding krijgen. Dit heet nadeelcompensatie.

Voorwaarden

  • u hebt schade door een besluit van de gemeente of door het werk dat hoort bij de onze taken

  • de schade valt niet onder het normale ondernemersrisico of maatschappelijke risico (dit is te vergelijken met het eigen risico van de zorgverzekering)

  • de schade was niet te voorspellen

  • de schade is niet op een ander manier verzekerd

Wat stuurt u mee?

Bent u ondernemer? Stuur dan mee:

  • vaststellingsbeschikking vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Hebt u dit niet? Stuur dan een kopie van de aangifte of voorlopige teruggavebeschikking. Voeg de gegevens toe van de 3 jaren ervoor en de jaren tijdens de periode waarin u schade had.

  • uittreksel Kamer van Koophandel

    • Krijgt u subsidie van de gemeente? Dan hoeft u geen uittreksel Kamer van Koophandel mee te sturen.

Aanvragen

Vraag nadeelcompensatie aan

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 8 weken na uw aanvraag. Soms vragen wij advies van een onafhankelijk adviseur of we doen een uitgebreid onderzoek. Dan duurt dit langer. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Bel ons via telefoonnummer 14 030. Geef aan dat het om nadeelcompensatie gaat.

Hebt u andere schade door de gemeente? Bekijk de voorwaarden om ons hiervoor aansprakelijk te stellen.

Hebt u planschade door een besluit ouder dan 1 januari 2024? Of was de voorbereiding voor het besluit gestart voor 1 januari 2024? Dit valt onder een oudere wet. U kunt hiervoor planschade aanvragen. Planschade is schade door bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan.