Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Muziekstudio bouwen, subsidie aanvragen

Muzikanten, producers, geluidskunstenaars en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een muziekstudio. De subsidie kunt u gebruiken voor de aanschaf van geluidswerend materiaal tot de complete nieuwbouw van een studio.

Tot en met 2024 is er jaarlijks € 217.000 beschikbaar voor deze subsidie.

Waarvoor is de subsidie?

U kunt subsidie aanvragen voor de kosten van de activiteiten en materialen die nodig zijn om een studioruimte te bouwen.

 • Het gaat om bouwelementen die aan het gebouw of de ruimte bevestigd worden. Ze mogen dus niet zonder schade of verbreking los te maken zijn (ze zijn ‘nagelvast’).

 • Bij vrijstaande, demontabele en/of mobiele studioruimtes kan het ook gaan om kosten van niet-nagelvaste bouwelementen.

Voorwaarden

 • De studio moet gebouwd worden binnen de gemeentegrenzen van Utrecht.

 • De studio moet door u gebruikt en/of verhuurd worden voor activiteiten die gericht zijn op muziek of geluidskunst.

 • Uitgangspunt is dat de studio minimaal 5 jaar wordt gebruikt. Korter mag alleen als u dit goed in uw aanvraag onderbouwt.

 • De subsidie kan worden aangevraagd door personen (natuurlijke personen) en door organisaties (rechtspersonen) met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de nadere regel Investeringsbijdrage muziekstudio’s.

Wat stuurt u mee?

 • Business case met investeringsbegroting en exploitatiebegroting. Zorg dat deze is opgesteld volgens het format dat bij deze subsidie hoort. U kunt het format opvragen door een e-mail te sturen naar czbusinesscontrol@utrecht.nl. In de nadere regel leest u waar de business case verder aan moet voldoen.

 • Bijlagen ter onderbouwing van de businesscase

 • Projectplan. In de nadere regel leest u waar het projectplan aan moet voldoen.

 • De-minimisverklaring (pdf, 545 kB).

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • Kopie statuten van de organisatie

 • Voor organisaties: jaarrekeningen en jaarverslagen tot 3 jaar voorafgaand aan het jaar van aanvragen.

 • Voor makers: voor zover van toepassing de aangifte inkomstenbelasting tot 2 jaar voorafgaand aan het jaar van aanvragen.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie als particulier en als organisatie aanvragen. Vraagt u als organisatie of zzp'er subsidie aan? Dan doet u dat met e-Herkenning. Uw e-Herkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Maximaal € 1.250 per vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de investering. Minimaal de helft van de investering betaalt u uit andere bronnen, zoals een banklening of eigen middelen.

Na uw aanvraag

U ontvangt uiterlijk na 13 weken een besluit over uw aanvraag. Wanneer de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, kan het besluit wat langer duren.

Verantwoording tijdens en na de bouw

U informeert ons tussentijds over de voortgang en ontwikkelingen van het bouwproces. Binnen 5 maanden na afronding van de activiteit stuurt u ons een inhoudelijke en financiële eindverantwoording. Hierover leest u meer in het besluit over uw aanvraag.

Hulp of advies

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.