Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Muziekles geven met instrumenten, subsidie aanvragen

Geeft uw vereniging muziekles met instrumenten? Dan kunt u een financiële ondersteuning hiervoor krijgen. Met deze regeling willen we dat alle kinderen en jongeren muziekles kunnen volgen.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Voorwaarden

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

 • U geeft muziekles met instrumenten aan leerlingen tot en met 21 jaar.

 • Uw leerlingen wonen in Utrecht wonen en betalen contributie.

 • U hebt voor het geven van deze lessen een opleiding gevolgd.

 • Het onderwijsjaar begint op 1 september.

 • U krijgt al subsidie vanuit de Basissubsidie Amateurkunst of de Cultuurnota 2021-2024.

 • U voldoet aan de eisen van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel subsidie instrumentaal muziekonderwijs 2022-2024.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 187 per leerling.

Wat stuurt u mee?

 • Een plan van aanpak met:

  • de activiteiten die u uitvoert en de doelen die u hiermee haalt

  • een overzicht van het aantal leerlingen, de docenten die het onderwijs geven en de hoogte van het lesgeld per leerling

 • Een overzicht van andere subsidieaanvragen voor dezelfde activiteit. Hierin geeft u aan wat de stand van zaken is van deze aanvragen.

 • Een sluitende begroting met:

  • per leerling een minimale eigen bijdrage van € 272 per jaar. Een bijdrage vanuit de U-pas of vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur rekenen we ook mee in de eigen bijdrage van de leerling

  • per activiteit de middelen die u hiervoor nodig hebt

  • een overzicht van alle inkomsten

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook deze kopieën toe:

 • bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • statuten van de organisatie

Aanvragen

U kon de subsidie aanvragen tot en met 1 oktober 2023.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.