Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Mensen met verward gedrag doorverwijzen, subsidie aanvragen

Helpt uw organisatie inwoners van Utrecht met sociaal-psychische problemen om de juiste zorg te krijgen (via bemoeizorg)? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Het Meld- en Actiepunt Bezorg meldt de mensen waarom het gaat bij uw organisatie aan. Daarna legt u contact en helpt u iemand bij het vinden van de juiste zorg.

Voorwaarden

 • U kunt subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

 • De subsidie is voor uw werk van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel toeleiding naar (bemoei)zorg.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 189.000 (exclusief indexering) per jaar. De subsidie is voor 1 jaar.

Wat stuurt u mee?

Stuur deze bijlagen mee:

 • Een plan van aanpak. Hierin staat:

  • hoe u werkt aan het doel van de regeling

  • welke activiteiten u doet

  • hoe u ervoor zorgt dat degene die bij u is aangemeld akkoord gaat met de (bemoei)zorg

  • hoe u mensen aan zorg helpt

  • wat u doet als er wachttijd is voor de juiste zorg

  • hoe u tot die tijd zorg biedt (als dat nodig is)

 • Een omschrijving van uw  netwerk van organisaties voor zorg en begeleiding. Hiermee maakt u duidelijk dat u een breed netwerk hebt, kennis hebt van de sociale kaart en zorg kan bieden als er wachttijd is.

 • Een berekening van alle kosten en inkomsten. Leg per activiteit uit welke kosten u voor personeel en materiaal maakt

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook een kopie toe van:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 september 2024. Let op: het beschikbare geld kan eerder op zijn. 

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger hebben. Lees meer over eHerkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit uiterlijk 30 november 2024 binnen. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.