Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Mensen met verward gedrag doorverwijzen, subsidie aanvragen

Helpt u als organisatie mensen met sociaal-psychische problemen om juiste hulpverlening (bemoeizorg) te krijgen? Dan kunt u hier subsidie voor krijgen. Het Meld- en Adviespunt Bezorgd meldt de mensen om wie het gaat aan bij uw organisatie. Vervolgens legt uw organisatie contact met deze mensen.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Voorwaarden

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

 • U vraagt de subsidie aan voor 1 oktober 2022.

 • De activiteiten lopen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel toeleiding naar (bemoei)zorg.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 170.000 per jaar. De subsidie loopt 2 jaar.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Een plan van aanpak waarin u omschrijft:

  • hoe u werkt aan het doel van de regeling

  • welke activiteiten u uitvoert

  • hoe u ervoor zorgt dat de (bemoei)zorg geaccepteerd wordt

  • hoe u mensen naar zorg leidt

  • wat u doet als er een wachtlijst voor passende zorg is

  • hoe u indien nodig zorg biedt als er een wachtlijst is

 • Een omschrijving van uw professionele netwerk van organisaties voor zorg en begeleiding. Uit deze omschrijving blijkt dat u een breed netwerk hebt, kennis hebt van de sociale kaart en zorg kan bieden als er een wachtlijst is.

 • Een berekening van alle kosten en inkomsten met daarbij per activiteit uitgelegd welke kosten u voor personeel en materiaal maakt.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook een kopie toe van:

 • een bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • statuten van de organisatie

Aanvragen

U kon de subsidie aanvragen tot en met 30 september 2022.

Organisaties

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit uiterlijk 30 november 2022. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.