Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Mantelzorgers ondersteunen, subsidie aanvragen

U kunt als organisatie deze subsidie aanvragen voor het ondersteunen van mantelzorgers.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Waar is de subsidie voor

U krijgt de subsidie voor:

 • Het informeren, ondersteunen en adviseren van mantelzorgers. U houdt er daarbij rekening mee dat die groep heel verschillend is en sluit aan bij hun behoefte.

 • Het informeren en adviseren van professionals die te maken hebben met mantelzorgers.

 • Het mee laten denken van mantelzorgers over beleid.

 • Het organsiseren van activiteten voor mantelzorgers om ze te bedanken.

We zoeken 1 organisatie die al deze activiteiten kan doen.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid). U moet kunnen laten zien ervaring te hebben met de ondersteuning van mantelzorgers in de stad Utrecht.

Bekijk alle eisen en criteria in de nadere regel subsidie mantelzorgondersteuning.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Dit wordt elk jaar bepaald door het college.

Wat stuurt u mee?

 • Een activiteitenplan met alle activiteiten die staan onder 'waar is de subsdie voor'.

 • Een overzicht van de kosten die u zal maken voor de activiteiten. U geeft in elk geval inzicht in:

  • personele kosten voor de uitvoering van de activiteiten (uurtarief, aantal fte)

  • overige personele kosten (overhead)

  • kosten van materialen

  • kosten voor gebouwen van de organisatie of voor activiteiten

  • mogelijke andere kosten

  • overzicht van de inkomsten: opgesplitst in subsidie gemeente en overige inkomsten

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Stuur dan ook mee:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

De subsidie vraagt u uiterlijk 1 oktober voor het volgende jaar aan. U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en compleet zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.