Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Loonkosten, subsidie aanvragen

Bent u werkgever en neemt u iemand in dienst met een arbeidsbeperking? Dan kunt u misschien loonkostensubsidie krijgen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden:

 • Uw werknemer staat in het landelijk doelgroepregister. Of wij hebben met u afgesproken dat uw werknemer de praktijkroute volgt.

 • Uw werknemer woont in Utrecht.

 • U vraagt de subsidie op zijn laatst 6 maanden na het begin van het dienstverband aan.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De eerste 6 maanden van het dienstverband krijgt u direct een subsidie van 50% van het wettelijk minimumloon. Dit heet forfaitaire loonkostensubsidie. Daarna stelt een loonwaarde-expert de loonwaarde van de werknemer vast op de werkplek (loonwaardemeting). U ontvangt dan loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Het maximum is 70% van het minimumloon.

Voorbeeld: uw werknemer heeft een loonwaarde van 70%. De loonkostensubsidie is dan 30% van het wettelijk minimumloon.

Wat stuurt u mee?

 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst.

Vraagt u voor het eerst loonkostensubsidie bij ons aan? Stuur ons dan ook:

 • een uittreksel Kamer van Koophandel

 • een kopie bankafschrift van de bankrekening waarop u de loonkostensubsidie wilt ontvangen.

Aanvragen

Vraag de loonkostensubsidie zo snel mogelijk aan. In ieder geval op zijn laatst 6 maanden na het begin van het dienstverband.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? Dan krijgt u binnen 6 weken ons besluit. Is er een loonwaardemeting nodig bij u op de werkplek? Dan stoppen we tijdelijk uw aanvraag. Een door ons ingehuurde loonwaarde-expert neemt dan contact met u op voor het plannen van een afspraak. Hebben wij de uitslag van de loonwaardemeting ontvangen? Dan gaan wij verder met de behandeling van uw aanvraag.

Veranderingen doorgeven

Ontvangt u al loonkostensubsidie, en verandert er iets in de situatie? Geeft dit direct aan ons door. Deze veranderingen zijn bijvoorbeeld belangrijk om aan ons door te geven:

 • ander IBAN

 • ziekmelding en betermelding

 • verandering van taken en/of functie

 • verandering in het aantal uur

 • verlengen of stopzetten van het dienstverband

 • verhuizing van de werknemer naar een andere gemeente

 • stoppen loonkostensubsidie

Mijn werknemer verhuist naar een andere gemeente

Wij stoppen de loonkostensubsidie dan. En de nieuwe gemeente neemt dit over. Wij geven hiervoor gegevens van uw werknemer door aan die gemeente. Hierover krijgen u en uw werknemer een brief van ons met informatie. En u krijgt van de nieuwe gemeente een brief met een besluit over de loonkostensubsidie.

Mijn werknemer verhuist naar de gemeente Utrecht

De gemeente waar uw werknemer eerst woonde geeft gegevens van uw werknemer aan ons door. U krijgt van ons een brief met een besluit over de loonkostensubsidie. En uw werknemer krijgt van ons een brief met informatie.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw bedrijfsadviseur van het werkgeversservicepunt. Weet u niet wie dat is, of hebt u nog geen bedrijfsadviseur? Bel dan naar 030 - 300 29 22.