Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Leerplicht, vrijstelling aanvragen

Ouders kunnen vrijstelling aanvragen van de leerplicht. Dit kan bijvoorbeeld omdat uw kind niet naar school kan door lichamelijke of psychische oorzaken.

Wanneer krijgt uw kind vrijstelling?

  • Uw kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking. U hebt hiervoor een verklaring van een arts of andere deskundige nodig.

  • U vindt dat geen enkele school in uw omgeving past bij uw godsdienst- of levensovertuiging. U legt dan uit waarom niet.

  • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland. U hebt een verklaring van de directeur van de buitenlandse school nodig.

  • Uw kind volgt onderwijs, maar op een andere manier dan dat in de leerplichtwet staat. U hebt een verklaring nodig van de werkgever of opleidingsaanbieder dat uw kind op een andere manier onderwijs volgt.

Wat stuurt u mee?

  • Documenten van een behandelend arts of andere specialist als u die hebt.

  • Gaat uw kind naar een medisch kinderdagverblijf? Stuur dan een verklaring mee van de instelling. Daarin staat waarom uw kind niet naar school kan.

Aanvragen

Aanvragen

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 2 weken een reactie.