Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Leerlingenvervoer, aanpassing doorgeven

Gebruikt u leerlingenvervoer en verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Welke aanpassingen geeft u door?

 • U hebt een ander telefoonnummer, e-mailadres of IBAN

 • U gaat verhuizen binnen of buiten de gemeente Utrecht

 • De gezinsomstandigheden veranderen:
  - u hebt wel/niet zorg voor andere kinderen (door geboorte, of ander kind kan zelfstandig naar school)
  - u hebt werk gevonden of andere werkdagen/-tijden of u wordt werkloos
  - uw medische situatie of die van de leerling is beter of slechter geworden

 • Uw kind gaat naar een andere school

 • De school die dichterbij is heeft weer plek

 • De leerling kan zelfstandig met het openbaar vervoer of op de fiets naar school

 • U gaat scheiden of hebt een nieuwe partner

Wat stuurt u mee?

Doorgeven

Geef aanpassing door

Na uw aanpassing

Het verwerken van een aanpassing duurt minimaal 1 week en soms langer, bijvoorbeeld als we uw aanvraag nog een keer moeten beoordelen. Geef daarom een aanpassing minimaal 2 weken van tevoren door.

Aanpassingen door de gemeente

Soms veranderen de regels van het leerlingenvervoer of verhuist een school naar een ander adres. Dit kan invloed hebben op uw vergoeding of taxibusje.