Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Kleine vve isoleren (isolatieaanpak), subsidie aanvragen

Bent u eigenaar van een woning in een kleine vereniging van eigenaren (vve) in Elinkwijk, Julianapark of de Watervogelbuurt. En hebt u hierover een brief van de gemeente ontvangen? Dan kunt u een extra vergoeding voor isolatie krijgen. Een kleine vve is 7 woningen of minder.

Waar is de subsidie voor?

Isolatiemaatregelen die energie besparen:

 • dakisolatie/(zolder- of vlieringisolatie)

 • vloerisolatie/bodemisolatie

 • spouwmuurisolatie

 • gevelisolatie

 • Hr++-glas-/tripleglas, geïsoleerd kozijnpaneel- of een geïsoleerde deur

 • CO₂-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning

We gebruiken de omschrijvingen uit de RVO Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen(SVVE) bij vve's.

Voorwaarden

 • Uw woning ligt in Elinkwijk, Julianapark of de Watervogelbuurt. Alle woningeigenaren die lid zijn van een vve en de subsidie mogen aanvragen, krijgen een brief. (Zie de precieze adressen in de nadere regel pilot isolatieaanpak kleine vve’s.)

 • De aanpak voor het isoleren van woningen in Elinkwijk, Julianapark en Watervogelbuurt kan pas starten als er minimaal 20 eigenaren per buurt zich aanmelden bij het vve-loket van de gemeente (vveloket@utrecht.nl)

 • Uw woning is slecht geïsoleerd: de woning heeft energielabel D, E, F of G. Heeft uw woning geen geldig energielabel? Dan is een woning slecht geïsoleerd als 2 of meer van de volgende bouwdelen niet of slecht zijn geïsoleerd:

  • de vloer en de bodem

  • de gevel, waaronder de spouwmuur

  • het dak en de zolder/vlieringvloer

  • de ramen en deuren

 • Uw woning is onderdeel van een kleine vve. Een kleine vve bestaat uit 7 woningen of minder.

 • Een eigenaar die zijn woning verhuurt kan ook in aanmerking komen voor de subsidie. Dit kan als de woning aan de voorwaarde voldoet en minstens 1 woning in de kleine vve van de eigenaar-bewoner is.

 • U kunt subsidie aanvragen tussen 1 maart 2024 en 31 december 2026. De maatregelen voert u na 1 maart 2024 uit.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Isolatievergoeding

 • Per woning kunt u subsidie krijgen voor maximaal 2 maatregelen die energie besparen: in totaal € 1.500. Dat is € 750 per maatregel. 

Hogere isolatievergoeding

 • Hebt u naast de subsidie moeite met het betalen van de investeringskosten? Kwam u in 2022 of 2023 in aanmerking voor de energievergoeding van de gemeente? Dan krijgt u een hogere isolatievergoeding voor maximaal 2 maatregelen die energie besparen: in totaal € 8.000. Dit is € 4.000 per maatregel. De subsidie kan afhankelijk van uw inkomen oplopen tot het maximaal het totaal vergoeden van de investeringskosten.

Volledige isolatievergoeding

 • Komt u in aanmerking voor de aanvullende energievergoeding als onderdeel van de Bijzondere bijstand? Of zit u in een schuldsaneringsregeling? Dan komt u in aanmerking voor de volledige isolatievergoeding. Dit betekent dat u alle investeringskosten van 2 maatregelen vergoed krijgt.

Wat stuurt u mee?

Isolatievergoeding

Voeg de volgende bijlagen toe bij uw subsidieaanvraag:

 • Een verklaring dat de vve stap 2 en 3 (het energieadvies en de procesondersteuning) goed heeft afgerond. Deze verklaring geeft onze energieadviseur of een medewerker van het VVE-Loket af.

 • Wilt u een voorschot op de subsidie? Dan stuurt u de offerte(s) van de bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren. Hierbij geeft u de minimale waarde voor isolatie en het oppervlak per maatregel aan. 

 • Vraagt u de subsidie aan na het uitvoeren van de maatregelen? Dan stuurt u de factuur mee. Hierbij geeft u de minimale waarde voor isolatie en het oppervlak per maatregel aan.

 • Het energielabel voor de uit te voeren maatregel voor isolatie: D, E, F of G. Of een uitleg dat minimaal 2 van deze plekken niet of slecht zijn geïsoleerd:

  • de vloer en de bodem

  • de gevel, waaronder de spouwmuur

  • het dak en de zolder/vlieringvloer

  • de ramen en deuren

Hogere isolatievergoeding

Voor de hogere vergoeding levert u extra aan:

 • Een document waaruit blijkt dat u de investeringskosten niet kunt betalen.

 • Het bewijs waaruit blijkt dat de eigenaar-bewoner recht heeft op de energievergoeding 2022 of 2023.

 • Denkt u recht te hebben op de energievergoeding? Stuur dan een kopie van de laatste bankafschriften van alle rekeningen met daarop het bedrag. Geef ook aan hoeveel geld u daarnaast contant hebt.

Volledige isolatievergoeding

Voor de volledige vergoeding levert u extra aan:

 • Het bewijs waaruit blijkt dat de eigenaar-bewoner:

  • recht heeft op de aanvullende energievergoeding als onderdeel van de Bijzondere bijstand

  • in een schuldsaneringsregeling zit als bedoeld in artikel 284, eerste lid, van de Faillissementswet (Wsnp), of door een besluit (beschikking) recht kreeg op de gemeentelijke schuldhulpverlening

Uitkering subsidie aan vve

Moet de subsidie uitgekeerd worden aan de vve? Lever dan ook aan:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de vve

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2026. Let op: het subsidiegeld kan eerder op zijn. U vraagt de subsidie aan met DigiD.

Hulp bij het aanvragen van de hogere en volledige isolatievergoeding

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de hogere of volledige isolatievergoeding? Of maakt u zich zorgen of u het energiezuinig maken van de vve wel kunt betalen? Wij helpen u graag met uw aanvraag. U kunt ook advies krijgen van een financieel adviseur.

Neem contact op voor hulp bij de financiering

De ondersteuning is anoniem en wordt door onafhankelijke organisaties uitgevoerd. De intake doet het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Neem hiervoor contact op met Maud Taborsky via maud@publiekewaarden.nl of bel naar 06 – 12631289.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en compleet zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de hogere of volledige isolatievergoeding? Dan helpen wij u bij het indienen van een aanvraag. Neem in dat geval contact op met het VVE-Loket: vveloket@utrecht.nl.

Lees ook

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.