Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Kinderopvang, vergoeding eigen bijdrage aanvragen

U betaalt een eigen bijdrage als u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt. Soms kunt u van ons een vergoeding krijgen voor (een deel van) de eigen bijdrage.

Wanneer krijgt u een vergoeding?

 • U hebt een bijstandsuitkering van ons en volgt een re-integratietraject of een opleiding.

 • U hebt een bijstandsuitkering van ons als aanvulling op inkomen uit parttime werken.

 • U hebt een bijstandsuitkering, bent jonger dan 27 jaar, hebt geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger en krijgt begeleiding van ons om terug naar school te gaan.

 • Uw bijstandsuitkering stopt omdat u werk hebt gevonden. Dan krijgt u 1 keer vergoeding van € 300.

Voorwaarden

 • Uw kind(eren) zit(ten) nog niet op het voortgezet onderwijs.

 • U brengt uw kind(eren) naar een kinderdagverblijf of naar gastouders, geregistreerd in het Landelijk register kinderopvang.

Wat stuurt u mee?

 • Contract van de kinderopvang. Op het contract staat het aantal uren opvang per maand en de prijs per uur.

 • Voorlopig goedgekeurde kinderopvangtoeslag (van de Belastingdienst) met bedrag maandelijkse toeslag.

 • Bij een re-integratietraject: contract van de dagen (dagdelen) van uw re-integratietraject.

 • Bij parttime werken: contract van de dagen (dagdelen) dat u werkt.

 • Bij weer naar school gaan: bewijs van uw inschrijving met daarop de naam van uw opleiding en de begin- en einddatum van uw opleiding.

 • Bij stop bijstandsuitkering omdat u weer werkt: uw arbeidscontract.

Aanvragen

U kunt de vergoeding krijgen vanaf de datum waarop u de vergoeding aanvraagt. U kunt de vergoeding niet achteraf terugkrijgen. Vraag de vergoeding op tijd aan. Hebt u nog niet alle stukken die u mee moet sturen? Vraag de vergoeding wel alvast aan. Die stukken kunt u later opsturen.

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Bel ons dan via 14 030. Wij kijken dan samen met u hoe we u goed kunnen helpen.

Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Na uw aanvraag

Wij doen ons best uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen. U krijgt daarna een brief van ons met een besluit.

Berekenen vergoeding

Wij gebruiken de maximum prijs per uur die de overheid heeft vastgesteld.

Veranderingen doorgeven

Verandert er iets in uw situatie? Geef dan deze veranderingen zo snel mogelijk aan ons door.