Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Kinderopvang met sociaal-medische indicatie, vergoeding vragen

Hebt u sociale of medische problemen en wilt u uw kind(eren) naar de kinderopvang brengen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een sociaal-medische indicatie (smi) aanvragen. Daarmee krijgt u tijdelijk (een deel van) de kosten van kinderopvang vergoed.

Voor wie is het

 • U woont met uw gezin in Utrecht op hetzelfde adres.

 • Uw kind(eren) in het gezin hebben een leeftijd tussen 0 tot en met 12 jaar.

 • U hebt geen recht op geld voor kinderopvang van de Belastingdienst of UWV.

 • U bent lang tijd ziek of hebt problemen in uw gezin waardoor u niet goed voor uw kind(eren) kunt zorgen.

 • U volgt een behandeling of krijgt begeleiding of u gaat dit doen of krijgen.

De vergoeding is voor maximaal 2 dagen opvang. Staat in het advies van de sociaal-medische indicatie dat u meer kinderopvang nodig hebt? Dan kan de vergoeding maximaal 3 maanden voor meer dagen zijn.

Wat stuurt u mee?

 • Informatie over de hoogte van uw inkomen. Bijvoorbeeld:
  - een kopie van de specificatie inkomen en de laatste jaaropgave(s)
  - een kopie van uw laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting
  - een inkomensverklaring (IB 60) van de Belastingdienst.

 • Kopie van uw bankpas of een afschrift van het rekeningnummer waarop u de vergoeding wilt ontvangen. Wilt u dat wij de vergoeding direct aan de kinderopvang betalen? Stuur dan een document mee waarop duidelijk staan: het bankrekeningnummer van de kinderopvang, het adres en het logo.

En als u dit hebt:

 • verslag van een hulpverlener met uitleg van uw situatie

 • kopie van het ondertekende contract kinderopvang met het urenoverzicht

Aanvragen met DigiD

Korte aanvraag vergoeding kinderopvang met sociaal-medische indicatie

Ontvangt u deze vergoeding al en wilt u het opnieuw aanvragen? Kijk dan of u een korte aanvraag kunt doen. Dan hoeft u minder in te vullen.

Wanneer kunt u een korte aanvraag doen?

 • De vergoeding stopt omdat uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat. Dan kunt u een korte aanvraag doen als uw kind buitenschoolse opvang nodig heeft.

 • De vergoeding stopt omdat uw indicatie niet meer geldig is. Een indicatie is meestal 2 jaar geldig. Als uw kind daarna nog opvang nodig heeft, kunt u een korte aanvraag doen.

 • De vergoeding stopt ieder jaar op 31 december. Dan kunt u vanaf eind november een korte aanvraag doen voor het volgende jaar.

Met DigiD

Na uw aanvraag

U krijgt een uitnodiging van een arts die ons adviseert. Deze arts is onafhankelijk. Dat betekent dat wij geen invloed hebben op wat de arts ons adviseert. Daarna gaan wij verder met uw aanvraag.

Ontvangt u deze vergoeding al? En vraagt u deze vergoeding aan voor een nieuw kalenderjaar? Dan hebben wij al een advies van een arts. U krijgt dan alleen een uitnodiging van een arts als dat advies niet meer geldig is.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met ons besluit over de vergoeding. Dit kan langer duren als wij nog gegevens van u nodig hebben. Heeft de arts die ons adviseert meer tijd nodig? Dan kan het gemiddeld 4 weken langer duren. U leest in de brief met ons besluit ook het advies van de arts.

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Bel dan naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030. Dan kijken wij samen met u hoe wij u kunnen helpen bij uw aanvraag.
U kunt ook online een afspraak maken voor hulp bij uw aanvraag. Of voor informatie en advies over deze vergoeding.

Verandering doorgeven

Hebt u een vergoeding (aangevraagd)? En verandert er iets in uw situatie of in de kinderopvang? Geef dit dan aan ons door. Ook veranderingen in de situatie van uw partner.

Wat geef u bijvoorbeeld aan ons door?

 • Er verandert iets in de kinderopvang.

 • U wilt de vergoeding kinderopvang stopzetten.

 • Uw inkomen verandert.

 • U gaat verhuizen of u woont tijdelijk ergens anders.

 • U wilt uw bankrekening veranderen.

U hebt uw DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

Met DigiD