Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Kabels en leidingen, vergunning aanvragen

U gaat in de openbare ondergrond aan het werk met kabels of leidingen: aanleggen, onderhouden, in stand houden of verwijderen. Dan hebt u een vergunning of instemmingsbesluit nodig.

Belangrijk vooraf

Vooroverleg per locatie nodig?

Er is een verplicht vergunningoverleg in de volgende gevallen:

 • het tracé ligt in de binnenstad (inclusief het stationsgebied), aan het hoofdwegennet, of in of nabij een winkelgebied én de werkzaamheden duren langer dan 3 kalenderdagen

 • er is weinig ruimte onder de grond, bijvoorbeeld in vooroorlogse wijken of wijken met smalle trottoirs

 • er staan monumentale bomen of bomen met een stam dikker dan 40 centimeter (gemeten op een hoogte van 1,30 meter (DBH; Diameter Borst Hoogte);)

 • de lengte van het tracé is langer dan 1000 meter (1 kilometer)

 • werkzaamheden die betrekking hebben op de energietransitie.

U kunt via vooroverlegplantoetsing@utrecht.nl een vooroverleg per locatie met kenmerknummer aanvragen. Voorafgaand aan dit overleg dient u een concepttracé toe te sturen.

Indieningsvereisten

Naast bovengenoemde vereisten voor een vooroverleg heeft de gemeente een aantal andere regels opgesteld om de aanvraagprocedure efficiënter te laten verlopen. Zie daarvoor 'Document indieningsvereisten'.

Vergunning vanwege archeologische waarden

Mogelijk hebt u bij de aanleg van kabels en leidingen ook een vergunning nodig vanwege de bescherming van archeologische waarden.

Lees meer informatie over de vergunning vanwege archeologische waarden

Voorwaarden

Soorten kabel- en leidingvergunningen?

Er zijn 2 soorten kabel- en leidingvergunningen die u kunt aanvragen: kabel- en leidingvergunning klein (werkzaamheden van niet-ingrijpende aard) en kabel- en leidingvergunning groot (werkzaamheden van ingrijpende aard).

 • U vraagt een kabel en leidingvergunning klein aan als:

  • graafgebied ligt buiten de binnenstad (inclusief het stationsgebied), aan het hoofdwegennet, of in of nabij een winkelgebied

  • graaflengte maximaal 25 meter en binnen 3 kalenderdagen klaar is

 • U vraagt een kabel en leidingvergunning groot aan:

  • graafgebied ligt in de binnenstad (inclusief het stationsgebied), aan het hoofdwegennet, of in of nabij een winkelgebied

  • als graaflengte meer dan 25 meter is

  • als werk langer dan 3 kalenderdagen duurt

  • (ver)plaatsen objecten (zoals handholes c.q. distributiepunten/kasten/centrales/trafostations/enz.)

  • bij persingen, boringen, (ver)plaatsen handholes/kasten/centrale/transformator

Wat stuurt u mee?

Stuurt u niet de benodigde gegevens mee? Dan kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen, ontvangt u hierover binnen 10 werkdagen bericht. Als er aanvullende gegevens benodigd zijn, dan ontvangt u binnen 3 werkdagen bericht.

Bij kabel en leidingvergunning klein

 • Tekening(en) van het werkgebied met het tracé, met daarop:

  • wijknummer (waar gestart wordt is leidend)

  • omschrijving (eventueel op kaart) van kabel- of leidingplan met hierop met graafwijze, graaflocaties, diameters, toegepaste materialen, bochtstralen (horizontaal en verticaal) etc. Tevens dient aangegeven te worden hoe schade wordt voorkomen (maatregelenplan) aan ondergrondse infrastructuur en groenvoorzieningen

  • kaartlaag met alle bomen samen met de kwetsbare boomzones die op of langs de werkomgeving staan

  • indien van toepassing, kaartlaag met groene tracés Leidsche Rijn en andere uitbreidingsplannen

  • indien aan te leggen kabels of leidingen >0,8 m diepte. Dan details van bestaande openbare riolering (diepteligging, diameters etc.) zijn op te vragen bij het Online loket van de gemeente Utrecht: loket.digitaal.utrecht.nl

  • alle richtlijnen m.b.t. afstanden tot bestaande infrastructuur en groenvoorzieningen, geldende dwarsprofiel etc.

  • bij afsluiting van weg(deel) (inclusief trottoir en fietspaden): een verkeersplan

  • indien van toepassing: een ‘Werkplan bomen – kabels en leidingen’ conform gemaakte afspraken tijdens voorschouw

  • indien eventuele beïnvloedingsberekeningen (zoals NEN 3654, NEN7171) zijn benodigd, kan hiervan een kopie worden gevraagd door vergunning- of instemmingverlener

  • indien een omgevingsvergunning in verband met de bescherming van archeologische waarden benodigd is, kan hiervan een kopie worden gevraagd door de vergunning- of instemmingverlener.

Bij kabel en leidingvergunning groot

 • Tekening(en) van het werkgebied met het tracé, met daarop:

  • tekeningen dienen alle hetzelfde formaat te hebben (A0) en minimale schaal (1:250) bij tracés groter of gelijk aan 1000 m;

  • wijknummer (waar gestart wordt is leidend)

  • omschrijving (eventueel op kaart) van kabel- of leidingplan met hierop met graafwijze, graaflocaties, diameters, toegepaste materialen, bochtstralen (horizontaal en verticaal) etc. Ook dient aangegeven te worden hoe schade wordt voorkomen (maatregelenplan) aan ondergrondse infrastructuur en groenvoorzieningen

  • kaartlaag met alle bomen samen met de kwetsbare boomzones die op of langs de werkomgeving staan

  • indien van toepassing, kaartlaag met groene tracés Leidsche Rijn en andere uitbreidingsplannen

  • indien aan te leggen kabels of leidingen bij meer dan 0,8 m diepte. Dan details van bestaande openbare riolering  (diepteligging, diameters etc.) zijn op te vragen bij het Online loket van de gemeente Utrecht: loket.digitaal.utrecht.nl en opnemen in tekening

  • alle richtlijnen m.b.t. afstanden tot bestaande infrastructuur en groenvoorzieningen, geldende dwarsprofiel etc.

 • bij afsluiting van weg(deel) (inclusief trottoir en fietspaden): een verkeersplan. Indien een BLVC-(light) plan wordt ingediend, dient het verkeersplan alsnog separaat te worden ingediend. Zie ook artikel 3.2 lid 7 van het Handboek kabels en leidingen

 • bij werkzaamheden in de binnenstad (inclusief het stationsgebied) (Bijlage 3), aan het hoofdwegennet (Bijlage 4), of in of nabij een winkelgebied (Bijlage 3): een BLVC-plan of BLVC- light plan

 • indien van toepassing: een ‘Werkplan bomen – kabels en leidingen’ conform gemaakte afspraken tijdens voorschouw

 • indien eventuele beïnvloedingsberekeningen (zoals NEN 3654, NEN7171) zijn benodigd, kan hiervan een kopie worden gevraagd door vergunning- of instemmingverlener

 • indien een omgevingsvergunning in verband met de bescherming van archeologische waarden benodigd is, kan hiervan een kopie worden gevraagd door de vergunning- of instemmingverlener

 • bij nieuwe bovengrondse objecten (zoals kasten, trafostations en centrales):

  • een concept visuele weergave van de inpassing

  • afmetingen en (RAL-)kleur van de objecten (conform Handboek Openbare Ruimte; HOR)

  • afbeelding van locatie met daarop de nieuwe bovengrondse objecten geprojecteerd op ware grootte (niet nodig bij nieuwbouwprojecten)

 • bij persingen en raketboringen:

  • opstelplan en dieptemaat in NAP hoogten

  • dwarsprofiel incl. in-/uittrede punten in RD-coördinaten, hoogte (Z-maatvoering) t.o.v. NAP

  • maaiveldhoogte

 • bij een (gestuurde) boring en boogzinker:

  • opstelplan en dieptemaat in NAP hoogten

  • sterkteberekening (bij meer dan 100 meter lengte) samen met sondeergegevens

  • dwarsprofiel samen met in-/uittrede punten in RD-coördinaten

  • NAP maatvoering bij de ondergrondse infrastructuur met maaiveldhoogte

Aanvragen

Vraag vergunning klein aan

U krijgt binnen 3 werkdagen bericht.

Vraag vergunning groot aan

U krijgt binnen 8 weken bericht.

Kosten

Voor kabel en leidingvergunning klein

Voor kabel en leidingvergunning groot

 • € 152,05 binnenstad: 0 tot 25 meter zonder handhole of kast

 • € 1.394,35 binnenstad: 0 tot 25 meter met handhole of kast

 • € 1.394,35 25 tot 100 meter

 • € 1.694,35 100 tot 500 meter

 • € 2.064,05 500 tot 1.000 meter

 • € 2.434,05 1.000 tot 2000 meter + € 0,55 per meter boven 2000 meter

 • € 152,05 aanpassen van eerder gekregen vergunning

 • kosten voor het opknappen van het graafwerk door de gemeente