Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, subsidie aanvragen

We willen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern 3 jongerencultuurhuizen bouwen. Organisaties kunnen subsidie aanvragen als ze een jongerencultuurhuis willen beheren en activiteiten willen organiseren in de periode 2025-2028.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Waar is de subsidie voor?

We hebben 3 gebieden gekozen voor de jongerencultuurhuizen. Dit zijn de kernprogrammagebieden. Organisaties kunnen per kernprogrammagebied een aanvraag doen.

U krijgt de subsidie voor het organiseren van culturele activiteiten voor jongeren en voor het beheren van het jongerencultuurhuis.

Er zijn nu nog geen jongerencultuurhuizen. Deze worden nog gebouwd. Tot die tijd krijgt u alleen subsidie voor het organiseren van activiteiten. Daarnaast krijgt u ook een bijdrage voor meedenken bij het ontwerpen van het jongerencultuurhuis.

Voorwaarden

 • U kunt de subsidie aanvragen als rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • Werkt u samen met andere organisaties en doet u samen een aanvraag? Dan hebt u 1 eindverantwoordelijke. Hij of zij zorgt ervoor dat de activiteiten waarvoor u subsidie krijgt goed uitgevoerd worden en voor de verantwoording.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie jongerencultuurhuis Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2025-2028.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 141.666 per jaar.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Een plan waarin u uitlegt welke activiteiten u gaat organiseren in het jongerencultuurhuis en hoe u dat gaat doen.

 • Een sluitende meerjarenbegroting. De begroting sluit aan op het plan van hierboven.

 • Een plan waarin u uitlegt welke activiteiten u organiseert totdat het jongerencultuurhuis er is en hoe u dat wilt doen.

 • Een sluitende meerjarenbegroting. De begroting sluit aan op het plan van hierboven.

 • Een plan waarin u uitlegt hoe u vanaf 1 januari 2025 een goede gesprekspartner voor ons bent voor het ontwikkelen van het jongerencultuurhuis. Hiervoor hebt u ook een sluitende begroting. In de begroting onderbouwt u duidelijk het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regels over subsidies.