Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Jobcoaching en werkbegeleiding, subsidie aanvragen

Neemt u een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst? En heeft die hulp nodig bij het werk? Dan kunt u als werkgever een jobcoach inschakelen. Voor de kosten van een jobcoach kunt u subsidie krijgen. U kunt ook subsidie krijgen voor werkbegeleiding door een medewerker.

Waar is de subsidie voor

Er zijn 3 mogelijkheden waarvoor u de subsidie kunt gebruiken.

Jobcoaching via de gemeente

Wij regelen een jobcoach voor u en wij regelen ook de betaling van de jobcoach. De subsidie is in natura: u krijgt de subsidie niet zelf op uw rekening.

Jobcoaching die u zelf regelt

De jobcoach kan bij u in dienst zijn. Maar het mag geen directe collega of leidinggevende van de werknemer zijn.

De jobcoach:

 • maakt een plan over begeleiding: jobcoachplan

 • is bereikbaar als er problemen zijn

 • helpt bij het vlot inwerken en voorkomen van verzuim

Ook kan de jobcoach de werkgever en directe collega's leren hoe ze de werknemer kunnen begeleiden. Aan het eind kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren.

U kunt ook een jobcoach inhuren bij een jobcoachorganisatie. Dan kunt u alleen een keuze maken uit door UWV erkende jobcoachorganisaties. U maakt met de jobcoachorganisatie zelf afspraken over de invulling en vergoeding van de jobcoach.

Werkbegeleiding

Heeft de werknemer minder begeleiding nodig op de werkplek? Dan is werkbegeleiding een mogelijkheid. De werknemer krijgt dan begeleiding van een medewerker die u aanwijst.

Voorwaarden

 • Uw werknemer woont in Utrecht.

 • Uw werknemer heeft:

  • een afstand tot de arbeidsmarkt door een arbeidsbeperking, of

  • een indicatie banenafspraak, of

  • praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gevolgd, voordat de werknemer bij u aan het werk gaat

 • Uw werknemer heeft:

  • een dienstverband voor minimaal 6 maanden en voor meer dan 12 uur per week, of

  • een proefplaatsing met als doel een dienstverband van minimaal 6 maanden, of

  • een BBL-dienstverband

 • U kunt geen subsidie krijgen voor een werkervaringsplek of een 0-urencontract.

 • Had uw werknemer voordat die bij u aan het werk ging een uitkering van UWV? Of heeft uw werknemer nog een aanvullende uitkering van UWV? Dan kunt u geen subsidie voor een jobcoach bij ons aanvragen. U kunt dan een aanvraag doen bij UWV. Maar ontving u of een andere werkgever de afgelopen 2 jaar loonkostensubsidie van ons voor deze werknemer? Dit kan van ons zijn of van een andere gemeente. Dan kunt u wel subsidie voor een jobcoach bij ons aanvragen.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel jobcoaching en werkbegeleiding gemeente Utrecht.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe.

Bij aanvraag van subsidie voor een jobcoach

 • Arbeidsovereenkomst.

 • Jobcoachplan, lees op Jobcoachplan maken welke informatie u daarin opneemt.

 • Huurt u de jobcoach in bij een organisatie? Dan stuurt u een offerte mee van die jobcoachorganisatie. Dit moet een organisatie zijn die op de lijst van erkende jobcoachleveranciers van UWV staat.

 • Is de jobcoach bij u in dienst? Dan stuurt u een CV mee waaruit blijkt dat de jobcoach een erkende opleiding heeft gevolgd. Dit is minimaal een hbo-opleiding, of hbo werk- en denkniveau. De jobcoach mag geen directe collega of leidinggevende van de werknemer zijn.

Bij aanvraag van subsidie voor werkbegeleiding

U toont aan dat de begeleidende medewerker:

 • een training heeft gevolgd om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden op de werkplek

 • ervaring heeft met het geven van werkinstructies

 • ervaring heeft met de werkzaamheden die de werknemer gaat uitvoeren

 • voor een deel van zijn werkuren vrijgesteld is om de begeleiding op zich te kunnen nemen

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd?

Voeg dan ook toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

Aanvragen

U kunt de subsidie uiterlijk binnen 3 maanden na begin van het dienstverband aanvragen.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning.
Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Vraag subsidie aan

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van de subsidie hangt af van het niveau van de begeleiding en het aantal uur begeleiding. U krijgt een brief over het bedrag dat u krijgt.

In de tabel hieronder ziet u de niveaus en de bedragen per uur.

Vergoeding per uur en maximaal aantal uren per jaar

Niveau van begeleiding

Maximaal aantal uren per jaar

Vergoeding per uur (exclusief btw)

Jobcoaching, licht

20

€ 84,51

Jobcoaching, midden

40

€ 84,51

Jobcoaching, zwaar

52

€ 84,51

Werkbegeleiding, licht

20

€ 42,25

Werkbegeleiding, midden

40

€ 42,25

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? Dan krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag een brief met ons besluit.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Opsturen na uw aanvraag

Na 6 maanden stuurt u ons:

 • een verslag van de activiteiten

 • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven, of een factuur

Daarna krijgt u subsidie voor de eerste 6 maanden.

En 6 maanden na het ontvangen van de subsidie stuurt u ons opnieuw:

 • een verslag van de activiteiten

 • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven, of een factuur

Daarna krijgt u opnieuw subsidie voor de volgende 6 maanden.

Hulp of advies

Neem contact op met het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht.

Lees ook…