Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Initiatievenfonds, aanvraag

Hebt u een idee of activiteit dat uw buurt, wijk of stad leuker, groener, gezelliger, mooier en socialer maakt? En zijn er meer mensen enthousiast over uw idee? Dan kunt u ons vragen om uw idee te steunen met een geldbedrag uit het initiatievenfonds.

Meer weten voordat u een aanvraag doet?

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Meer mensen steunen uw idee: de activiteiten richten zich op meer mensen dan alleen degene die het organiseert. Veel mensen moeten gebruik kunnen maken van uw idee of activiteit. Dit kunt u ook laten zien. We willen graag weten wie er voor uw idee is, of juist tegen. En wie er geen mening over heeft. 

  • U helpt mee: u werkt mee aan de uitvoering van het idee of de activiteit. Bijvoorbeeld met eigen geld, tijd en materiaal. Of met geld dat u van een andere instelling of organisatie krijgt.

  • Is de activiteit voor bijvoorbeeld een organisatie of vereniging? Dan vraagt u een geldbedrag aan via eHerkenning. Dit kunt u niet persoonlijk doen.

  • U voert het plan uit binnen de gemeente Utrecht.

Alle regels staan in de nadere regel initiatievenfonds.

Wat stuurt u mee?

  • Overzicht van de inkomsten en uitgaven. Dat heet een begroting. Zodat wij weten hoeveel geld u nodig hebt uit het initiatievenfonds. Wij kijken naar uw begroting en beoordelen die. Het betekent niet dat u ook het hele bedrag uit uw begroting krijgt. Bekijk een voorbeeld van een begroting (pdf, 55 kB).

  • Bewijs dat laat zien dat veel (buurt)bewoners het met uw plan eens zijn. U kunt hiervoor de handtekeningenlijst (pdf, 140 kB) gebruiken. Op deze lijst kunnen bewoners die tegen zijn of geen mening hebben ook hun handtekening zetten. Zo kunnen we zien of u veel steun krijgt. 

  • Bij een aanvraag voor een leefstraat stuurt u het ingevulde aanvraagformulier, een handtekeninglijst en een situatiekaart mee. Zie www.utrecht.nl/leefstraten.

Als organisatie

Doet u als organisatie voor het eerst een aanvraag? Of zijn de gegevens van uw organisatie veranderd? Voeg dan ook de volgende documenten toe aan het aanvraagformulier:

Aanvragen

Online

Als inwoner kunt u de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger. De kosten voor de aanvraag van e-herkenning kunt u terugkrijgen, als u het geld uit het fonds krijgt.

Doe een aanvraag

Per post

Wilt u een papieren aanvraagformulier invullen? Dan kunt u het formulier op het wijkbureau ophalen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Er is geen minimumbedrag. U kunt jaarlijks maximaal € 35.000 per initiatief aanvragen.

Ik wil het bedrag liever niet op mijn bankrekening, kan dat?

Wij storten het toegekende subsidiebedrag op uw privé-bankrekening. Wilt u dit liever niet? Bijvoorbeeld omdat u een betalingsregeling hebt of een uitkering ontvangt? Bij uw aanvraag kunt u ervoor kiezen om het bedrag op een prepaid kaart te krijgen. Of dit voor u mogelijk is, ziet u tijdens de aanvraag.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 4 weken na uw aanvraag. Is voor ons iets niet duidelijk? Dan kunnen we deze periode met nog 4 weken verlengen. In dit geval nemen we contact met u op.

Keuren wij uw aanvraag goed? Dan krijgt u het geld uit het initiatievenfonds op 1 van deze 2 manieren:

  • U krijgt geld via een subsidie. Dan gelden de regels voor subsidies.

  • Wij helpen u bij het uitvoeren van het idee (in natura). Bijvoorbeeld door het plaatsen van een speeltoestel of het planten van een boom. U krijgt geen geld op uw rekening.

Aanleveren na uw aanvraag

Binnen 4 weken na uw activiteit stuurt u een eindverantwoording naar ons op. Dit is een document waarin u vertelt waar u het geld aan uitgaf en hoe u het plan uitvoerde. Als er geen eindverantwoording wordt gevraagd kunt u alsnog in de steekproef vallen. Bewaar daarom tot 3 maanden na uw activiteit bonnen, rekeningen, foto’s en filmpjes. Wij kunnen nog om deze informatie vragen.

Meer informatie