Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Hebt u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen en bent u jonger dan de AOW-leeftijd? Kijk dan of u individuele inkomenstoeslag kunt aanvragen. Dit is geld dat u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

Kreeg u vorig jaar individuele inkomenstoeslag?

Wacht dan met het opnieuw aanvragen. U krijgt dit jaar een brief van ons. Daarin staat wat u moet doen. U krijgt de brief ongeveer 1 jaar nadat u de toeslag vorig jaar kreeg. Voorbeeld: kreeg u de toeslag vorig jaar in november? Dan krijgt u hierover begin december een brief.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in Utrecht.

 • U leeft 3 jaar of langer van een laag inkomen.

 • U hebt uw best gedaan om een beter inkomen te krijgen. Dit is niet gelukt en u hebt geen uitzicht op een beter inkomen.

 • Uw vermogen is niet meer dan

  • € 7.575 als u alleenstaand bent

  • € 15.150 als u een alleenstaande ouder bent of samenwoont.

 • U bent geen student en was ook geen student tijdens de 3 jaar dat u een laag inkomen had.

 • U bent 21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd. Hebt u of heeft uw partner AOW? Dan krijgt u geen individuele inkomenstoeslag.

Hoogte individuele inkomenstoeslag

De hoogte hangt af van uw gezinssituatie. De bedragen vanaf 1 januari 2024 zijn:

 • alleenstaande: € 276

 • alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 12 jaar: € 63

 • alleenstaande ouder met minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 749

 • getrouwden/samenwonenden: € 704

 • getrouwden/samenwonenden, met kind(eren) jonger dan 12 jaar: € 704

 • getrouwden/samenwonenden, met minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 997 (of € 500 als uw inkomen hoger is dan 110% maar lager dan 125% van de hoogte van een bijstandsuitkering)

Wat stuurt u mee?

Hebt u langer dan 3 jaar een uitkering van ons en niet eerder een aanvraag gedaan? Dan hoeft u niets mee te sturen met uw aanvraag.

 • Een kopie van uw bankpas of een (digitaal) afschrift van het rekeningnummer waarop u de toeslag wilt ontvangen.

 • Afschrift(en) van de bank- en spaarrekeningnummer(s) van de laatste maand van uzelf. En ook die van uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar als u die hebt. Het saldo moet duidelijk te zien zijn. U kunt afschriften opvragen bij uw bank, of downloaden als u kunt internetbankieren.

 • Hebt u een eigen bedrijf? winst- en verliesrekeningen van de laatste 3 jaar en kwartaalaangiften van dit jaar. Hebt u een (ex-)partner met een eigen bedrijf? Dan ook deze documenten van uw (ex-)partner.

Aanvragen

Hulp of advies bij uw aanvraag?

Lukt het u niet om de toeslag online aan te vragen? Bel dan naar Werk en inkomen van de gemeente via 14 030.

Wij kijken samen met u wat de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wilt u uw hele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Uw inkomen in de afgelopen 3 jaar

U hebt een laag inkomen als uw inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm. Voor getrouwden/samenwonenden en alleenstaande ouders met minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar is de grens 125% van de bijstandsnorm. Uw bruto jaarinkomen was lager dan de bedragen hieronder. Dat staat op uw jaaropgave. Twijfelt u of u de toeslag kunt krijgen met uw inkomen? Start dan toch met de aanvraag. Tijdens het aanvragen ziet u of u de toeslag met uw inkomen kunt krijgen.

2023

 • alleenstaande: € 20.305

 • alleenstaande ouder: € 20.915

 • alleenstaande ouder met minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 25.928

 • getrouwden/samenwonenden:

  • zonder kind(eren) of met kind(eren) onder de 12 jaar: € 32.139

  • met kind(eren) en minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 37.423

2022

 • alleenstaande: € 18.401

 • alleenstaande ouder: € 19.013

 • alleenstaande ouder met minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 23.369

 • getrouwden/samenwonenden:

  • zonder kind(eren) of met kind(eren) onder de 12 jaar: € 28.648

  • met kind(eren) en minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 33.598

2021

 • alleenstaande: € 18.079

 • alleenstaande ouder: € 18.601

 • alleenstaande ouder met minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 22.718

 • getrouwden/samenwonenden:

  • zonder kind(eren) of met kind(eren) onder de 12 jaar: € 27.799

  • met kind(eren) en minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 32.662

Na uw aanvraag

Hebt u alle informatie meegestuurd? Dan doen wij ons best om uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Bent u bewindvoerder en wilt u voor een klant een aanvraag doen?

Stuur dan een e-mail naar financieleregelingen@utrecht.nl. U ontvangt dan van ons apart een link naar het aanvraagformulier.