Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Huurdersparticipatie, subsidie aanvragen

Maak huurders sterker! Hebt u vernieuwende ideeën voor activiteiten in het belang van huurders? Doe dan een aanvraag via de subsidieregeling huurdersparticipatie. Vraagt u de subsidie voor 1 april aan? Dan vindt na goedkeuring de uitkering plaats in de tweede helft van dat jaar. Vraagt u de subsidie voor 1 oktober aan? Dan vindt na goedkeuring de uitkering plaats in de eerste helft van het nieuwe jaar.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift of bankpas met IBAN

 • als organisatie: kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel

 • als organisatie: kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Vraag subsidie aan

Waar is de subsidie voor?

Deze subsidie is voor activiteiten waardoor:

 • de positie en de participatie van huurders sterker wordt

 • huurders zich beter kunnen organiseren

 • de communicatie verbetert en huurders meer kennis hebben. Bijvoorbeeld door het zichtbaar maken van resultaten, het delen van voorbeelden of het organiseren van een discussieavond.

De subsidieregeling is niet bedoeld voor activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties vallen. Deze staan genoemd in de Overlegwet.

Wie kunnen van de subsidie gebruikmaken?

Iedereen kan subsidie aanvragen, van huurders tot bedrijven en instellingen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van de subsidie is maximaal € 20.000 per aanvraag.

 • In 2024 is € 74.193 beschikbaar: € 37.096 voor de eerste helft en € 37.096 voor de tweede helft.

 • In 2025 is € 53.193 beschikbaar: € 26.596,50 voor de eerste helft en € 26.596,50 voor de tweede helft.

Criteria bij de beoordeling

Bij de beoordeling van de aanvragen kijken we naar de volgende punten:

 • De activiteit heeft een experimenteel karakter, onderzoekt nieuwe vormen van huurdersparticipatie en maakt de sociale samenhang sterker.

 • De activiteit is gewenst door huurders en u kunt dat aantonen. Bijvoorbeeld door aan te geven welke resultaten u verwacht en hoeveel deelnemers u verwacht.

 • De activiteit sluit aan bij wat er al gebeurt, en voegt daar iets extra’s aan toe.

 • Uit de aanvraag blijkt hoe huurders worden betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en/of beoordeling van de activiteit.

 • De hoogte van de subsidie staat in redelijke verhouding tot het aantal huurders dat voordeel heeft van de activiteit.

 • De activiteit is uitvoerbaar met de aangevraagde subsidie en heeft verder geen gemeentelijke subsidie nodig.

Op basis van de criteria bepalen we of een activiteit voor subsidie in aanmerking komt. Daarnaast geldt een aantal eisen. Lees meer over de criteria en eisen in de Nadere regel subsidie huurdersparticipatie.

Na uw aanvraag

Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend krijgt u binnen 13 weken na de uiterlijke indiendatum een besluit.

Hulp of advies

Neem contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...