Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Huren woning, klacht doorgeven

Huurt u een woning die niet van een woningcorporatie is en hebt u een klacht hierover? Dan kunt u dat melden bij het meldpunt klacht over huren.

Wat kunt u melden?

Denk bijvoorbeeld aan:

  • klachten over de huurprijs of de huurovereenkomst.

  • u hebt last van tocht en vocht in de woning door enkel glas of er zijn andere gebreken.

  • de verhuurder bedreigt of discrimineert u.

Wie kan een melding maken?

Iedereen die een:

  • huurwoning zoekt

  • woning huurt

  • woning heeft gehuurd

Wat stuurt u mee?

Als u die hebt:

  • foto’s van de gebreken aan de woning

  • huurovereenkomst

  • ingevulde huurprijschecker

Melden klacht

U mag uw klacht anoniem melden. Laat u wel uw gegevens achter? Dan kunnen we uw melding makkelijker behandelen.

Meld uw klacht over huren

Na uw melding

Vult u uw gegevens in? Dan laten we u weten wat we met de melding doen.

Meldpunt huisjesmelkers

U kunt ook nog steeds uw klacht over huren bij het meldpunt huisjesmelkers melden via meldpunthuisjesmelkers@utrecht.nl. Dit meldpunt blijft nog even bestaan.

Woning via woningcorporatie

Huurt u via een woningcorporatie (Woonin, Portaal, Bo-Ex, Cazas, SSH, Habion, Woonzorg)? Dan doet u uw melding bij de klachtencommissie van uw woningcorporatie.