Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Huisvesting voedselbanken, subsidie aanvragen

Hebt u in de stad een voedselbank voor mens of dier? Dan hebt u recht op huisvestingssubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor duurzame huisvesting van organisaties die aan kwetsbare inwoners of hun huisdieren wekelijks eten geven en doorverwijzen naar professionele hulp.

Deze subsidie kunt u aanvragen van 1 juni tot en met 30 september.

Waar is de subsidie voor?

U kunt subsidie krijgen voor (nodige) onderhoudskosten van het gebouw voor het uitgeven van eten aan inwoners of hun huisdieren in een kwetsbare positie. Dit kan zijn:

 • huur en servicekosten

 • gas, elektriciteit en water

 • (gemeentelijke) heffingen

 • aansprakelijkheids-, opstal- en/of brandverzekering

 • klein onderhoud

 • weghalen van dierplagen, als het om investeringen aan een gebouw gaat (bijvoorbeeld dichten van kieren)

Voorwaarden

 • U kunt subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

 • Vanuit het samenwerkingsverband voedselbanken dient u een subsidieaanvraag in via de Stichting Voedselbank Utrecht (SVU).

Lees de eisen en voorwaarden in de nadere regel op overheid.nl

Wat stuurt u mee?

 • Een overzicht van de activiteiten met een omschrijving waarvoor u de subsidie aanvraagt en van de doelen van die activiteiten.

 • Bewijs dat u aan de voedselveiligheidseisen van de Warenwet voldoet.

 • Bewijs dat u zich inspant om dierplagen te voorkomen door schoon te maken en goed opslagmateriaal te gebruiken.

 • Een beschrijving hoe de voedselverstrekking extra bijdraagt op het bestaande aanbod van voedselverstrekking. Dit als u niet aangesloten bent bij het samenwerkingsverband van voedselbanken in Utrecht.

 • Een financiële onderbouwing die aansluit op het overzicht van de activiteiten. Geef per activiteit aan welke onderhoudskosten van het gebouw nodig zijn voor de activiteiten.

 • Een sluitend overzicht van alle kosten en met daarin alle (overige) inkomsten. Als u een meerjarige subsidie aanvraagt, dan voegt u voor het eerstvolgende jaar een berekening van alle kosten en inkomsten toe. Daarna stuurt u elk jaar een actuele kostenberekening in.

 • Bewijs dat u huurder of eigenaar bent van de ruimte (accommodatie).

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over eHerkenning.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Er is geen maximum dat u aanvraagt. Wel is het zo dat er een subsidieplafond is. Het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn. In dat geval moeten we de subsidieaanvragen helaas afwijzen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. Wanneer de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, kan het besluit wat langer duren. Aanvragen die tijdig en volledig zijn worden op basis van de voorwaarden uit de nadere regel beoordeeld en met elkaar vergeleken. Voor elke voorwaarde scoort u maximaal 10 punten.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.