Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Horecavergunning aanvragen of aanpassen

Wilt u een horecabedrijf starten of overnemen? Of verandert er iets in uw horecabedrijf? Dan moet u een horecavergunning aanvragen of aanpassen.

Bibob-onderzoek

Als u een nieuwe zaak begint of overneemt, vult u de Bibob-vragenlijst in. Hierin legt u duidelijk uit waar het geld vandaan komt. U bewijst dit met bijlagen. Ook bij bijvoorbeeld crowdfunding of contante leningen moet duidelijk zijn waar het geld vandaan komt. Zo willen we voorkomen dat we indirect criminele activiteiten mogelijk maken. Ook beschermen we daarmee de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers.

Hebt u een vof (vennootschap onder firma)? Dan vult elke vennoot de Bibob-vragenlijst in.

Is uw aanvraag niet compleet met bijlagen en kunnen wij niet controleren waar het geld vandaan komt? Dan kunnen wij ervoor kiezen om uw aanvraag niet te behandelen. U krijgt dan geen vergunning.

Wanneer horecavergunning aanvragen of aanpassen

Controleer omgevingsplan (bestemmingsplan)

Wilt u een horecabedrijf starten of een bestaand horecabedrijf veranderen? Controleer dan eerst of dit mag volgens het omgevingsplan. U kunt de bestemming van het gebouw opzoeken via het omgevingsloket, bij Regels op de kaart. Komt u er niet uit? Stel een vraag over uw bouwplan of bedrijfsplan.

Mag (de verandering van) uw horecabedrijf niet volgens het omgevingsplan? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het omgevingsplan. U kunt pas een horecavergunning aanvragen als u deze omgevingsvergunning hebt gekregen.

Soms geen vergunning nodig

Schenkt u geen alcohol en hebt u geen terras? Soms hebt u dan geen vergunning nodig. Bel ons of stuur ons een e-mail als u hierover vragen hebt.

Aanvragen

Belangrijk vooraf:

 • Hulp nodig bij de aanvraag? Stuur uw vraag naar horecaloket@utrecht.nl of bel 030 – 286 3709 (maandag t/m vrijdag 13.00 – 16.30 uur).

 • Kijk bij ‘Bijlagen die nodig zijn’ om te zien wat voor informatie u toevoegt bij de aanvraag.

 • U vult de Bibob-vragenlijst in als u een horecabedrijf: start, overneemt, de rechtsvorm verandert, bestuurders of vennoten bijschrijft/afschrijft.

 • Kijk eerst of het mag volgens het omgevingsplan (zie hierboven). Dit doet u als u een horecabedrijf start, maar ook als het soort horecabedrijf verandert, de oppervlakte verandert of uw terras verandert. 

Een horecavergunning aanvragen of wijzigen (voor bedrijven)

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 8 weken schriftelijk bericht.

Wat stuurt u mee?

Starten of overnemen horecabedrijf:

 • kopie huur- of koopovereenkomst pand

 • plattegrond van de horecaruimten: schaal van 1:100

 • met een terras: plattegrond van terras(sen): schaal 1:100

 • leidinggevende niet in loondienst: een intentieverklaring dat de leidinggevende vrijwillig aan de vereniging/stichting is verbonden

 • als bedrijf niet-commercieel is: lijst met barvrijwilligers die een cursus ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’ (IVA) hebben gevolgd

 • als bedrijf niet-commercieel is: een bestuursreglement alcoholgebruik, zie voorbeeld

 • als bedrijf niet-commercieel is: statuten van de vereniging/stichting

Verandering rechtsvorm

 • kopie huur- of koopovereenkomst pand

Verandering soort horecabedrijf

 • plattegrond van de horecaruimten, schaal 1:100

Nieuw terras of veranderen terras

 • plattegrond van terras(sen), schaal 1:100

Verandering oppervlakte

 • plattegrond van de horecaruimten, schaal 1:100

Nieuwe leidinggevende(n)

 • leidinggevende niet in loondienst: een intentieverklaring dat de leidinggevende vrijwillig aan de vereniging/stichting is verbonden

 • leidinggevende staat minder dan 5 jaar in Nederland ingeschreven in de Basisregistratie Personen: Declaration of conduct (Verklaring omtrent gedrag) uit het land van herkomst. Deze verklaring gaat over de jaren dat men in de afgelopen 5 jaar niet in Nederland ingeschreven stond. De verklaring moet zijn afgegeven door een bevoegde officiële (overheids)instantie. Daarna moet u de verklaring laten vertalen door een beëdigde vertaler en het wettelijk goed laten keuren (legaliseren). Lees meer op de pagina Legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland

Voorwaarden

Starten of overnemen horecabedrijf:

Veranderen rechtsvorm:

Nieuwe leidinggevende(n):

 • minimaal 21 jaar

 • mag zakelijke beslissingen nemen (staat niet onder curatele)

 • mag geen boetes/veroordelingen hebben (heeft in geen enkel opzicht een slecht levensgedrag)

 • als leidinggevende alcohol schenkt: staat ingeschreven in het register sociale hygiëne

Nieuw terras of veranderen terras:

Kosten

U betaalt direct vooraf met iDEAL.

 • € 2.548,40 voor een horecabedrijf met alcohol met terras

 • € 2.267,15 voor een horecabedrijf met alcohol zonder terras

 • € 1.915,15 voor een horecabedrijf zonder alcohol met terras

 • € 1.634,15 voor een horecabedrijf zonder alcohol zonder terras

 • € 892,25 wijziging oppervlakte

 • € 892,25 wijziging rechtsvorm

 • € 291,00 wijziging leidinggevende (per aanvraag).

 • € 193,90 wijziging 2e en volgende leidinggevende, per leidinggevende.

 • € 109,65 publicatiekosten bij nieuwe aanvraag of wijziging (niet bij overname)

Hulp en contact

Horecaloket

Telefoon: 030 - 286 37 09 (maandag t/m vrijdag 13.00 – 16.30 uur) 
E-mail: horecaloket@utrecht.nl