Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Herstel werfkelder, subsidie aanvragen

Bent u eigenaar van een werfkelder en wilt u uw kelder herstellen? U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een herstelplan.

Voorwaarden

 • U hebt een kelder in het wervengebied.

 • Uw kelder ligt onder de openbare weg.

En voor u geldt minimaal 1 van de volgende situaties:

 • U moet dringend de kelder herstellen. Bijvoorbeeld door een ernstige lekkage of door gebreken in de constructie.

 • U wilt samen met uw buren 3 of meer naast elkaar gelegen kelders herstellen.

 • U hebt een herstelplan gemaakt. (U kunt apart subsidie aanvragen voor het opstellen van een herstelplan.)

U vindt meer informatie op de pagina 'Uw werfkelder herstellen'.

Lees alle eisen en voorwaarden in de ‘Nadere regel subsidie kelders wervengebied pilotfase 2022-2024 gemeente Utrecht

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

In het herstelplan staat hoeveel het werk aan uw kelder gaat kosten en voor welke kosten u subsidie krijgt. U ontvangt:

 • 100% van de kosten die u maakt om de omgeving tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden en de overlast te beperken.

 • 50% van de kosten tot een bedrag van € 50.000 voor onderhoud, herstel en waterdicht maken. U krijgt dus voor dit deel dus maximaal € 25.000 subsidie.

 • Bij bedragen boven de € 50.000 tot een maximum van € 250.000 kijken we eerst of het duidelijk is of de kosten voor u of voor ons zijn.

  • Mogelijkheid 1: het is niet duidelijk of de kosten voor u of voor ons zijn. In dit geval vergoeden wij 90% van de kosten en betaalt u zelf 10% van de kosten.

  • Mogelijkheid 2: het is duidelijk dat de kosten voor ons zijn. Schade komt bijvoorbeeld door zwaar verkeer. In dit geval vergoeden wij 100% van de kosten.

  • Mogelijkheid 3: het is duidelijk dat de kosten voor u zijn. Schade komt bijvoorbeeld door verkeerde verbouwingen. U betaalt 100% van de kosten. U krijgt wel subsidie over de eerste € 50.000.

Lening

Zijn de kosten van het herstel hoger dan de subsidie? Dan kunt u tegen lagere rente een lening afsluiten bij het Utrechtse Wervenfonds. Dat is speciaal voor dit doel opgericht. U kunt deze lening alleen aanvragen als u gebruik maakt van de subsidie voor het onderhoud, herstel en waterdicht maken van uw kelder in het Utrechtse wervengebied.
Lees meer over de lening bij het Utrechts Wervenfonds

Wat stuurt u mee?

U vult het aanvraagformulier in door middel van de onderstaande link. Voeg de volgende bijlagen toe:

De herstelkosten zijn hoger dan €10.000,00 (incl. BTW)

U mag de bijlagen bij elkaar in 1 document aanleveren of als losse documenten.

 • Het herstelplan voor uw kelder.

 • De actuele rapportage met onderzoeken die bij het herstelplan hoort.

 • Projectbegroting (kostenraming, kostenverdeling en een dekkingsplan).

 • Overzicht van mogelijke andere subsidies die u kunt krijgen.

 • Eigendomsakte.

De volgende bijlagen levert u aan als het in uw situatie nodig is:

 • Offerte van een aannemer voor het uitvoeren van het herstelplan.

 • Als u de aanvraag mede namens uw buren doet: een machtiging van u buren.

De herstelkosten zijn €10.000,00 of lager (incl. BTW)

U mag de bijlagen bij elkaar in 1 document aanleveren of als losse documenten.

 • Een uitgebreide werkomschrijving van de aannemer. Hierin staan de activiteiten en kosten waar u subsidie voor aanvraagt.

 • Begroting van het project (kostenraming, kostenverdeling en een dekkingsplan).

 • Overzicht van mogelijke andere subsidies.

 • Eigendomsakte.

De volgende bijlage levert u aan als het in uw situatie nodig is:

 • Als u de aanvraag mede namens uw buren doet: een machtiging van uw buren.

Vraagt u voor het eerst een subsidie aan bij de gemeente? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (als dit voor u geldt)

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 december 2024. Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn.

Inwoners

Inwoners vragen de subsidie aan met DigiD.

Organisaties

Organisaties vragen de subsidie aan met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? Dan krijgt u ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die volledig zijn.

Onafhankelijke adviescommissie

Het kan gebeuren dat wij het niet eens zijn over de verdeling van de kosten. Of dat we het niet eens zijn of kosten voor subsidie in aanmerking komen. In die gevallen vragen we advies aan een onafhankelijke adviescommissie.

De commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van erfgoed, herstel, schade en kostentoedeling. U hoort van ons of dit nodig is. Daarna nemen we aan de hand van het advies van de adviescommissie een besluit. U ontvangt ons besluit dan binnen 19 weken na uw aanvraag.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Binnen 2 maanden nadat uw kelder is hersteld, stuurt u deze stukken naar ons op:

 • Het opleverdossier waaruit blijkt dat het werk is uitgevoerd volgens het herstelplan.

 • Een rapport van eventuele aanvullende onderzoeken die nog tijdens de uitvoering zijn gedaan.

 • Een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.

U leest in ons besluit over de subsidie waar u deze stukken naar toe kunt sturen.

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of telefoon 14 030.

Lees ook...