Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Groenstrook of restgrond (snippergroen) kopen

Soms kunt u een (een deel van een) groenstrook die in de openbare ruimte ligt kopen. Zo’n stukje groen heet ‘snippergroen’.

Ligt er direct naast uw woning snippergroen:

 • dat niemand gebruikt (denkt u)

 • dat geen functie heeft

 • en wilt u graag uw tuin uitbreiden met dat stukje grond?

Dan kunt u deze grond misschien kopen. Daar zijn wel voorwaarden voor. U hebt onze toestemming nodig. U kunt het stuk snippergroen niet huren.

Voorwaarden

 • U bent of wordt de eigenaar/erfpachter van de (bestaande) woning naast het stuk snippergroen. Huurders kunnen geen snippergroen kopen.

 • Het snippergroen ligt direct aan uw woning of tuin. Loopt er bijvoorbeeld een pad tussen het snippergroen en uw grond? Dan kunt u het snippergroen niet kopen.

 • De grond in de openbare ruimte ligt niet in het zicht van een rij woningen.

 • Er liggen geen parkeerplaatsen en er staan geen voorwerpen zoals lantaarnpalen of bankjes.

 • Omwonenden hebben geen last van uw gebruik van het snippergroen.

 • Uw plannen met het stuk grond passen in onze regels of plannen.

Wat stuurt u mee?

 • Een foto vanuit de lucht (bijvoorbeeld via Google Maps). Op deze foto omlijnt u de groenstrook die u wilt kopen.

Aanvragen

Met DigiD

Na uw aanvraag

We bekijken per aanvraag wat kan. Dit doen we samen met een paar afdelingen. Dat duurt meestal 6 tot 8 maanden. Zijn alle afdelingen akkoord? Dan werken we mee aan de verkoop. We nemen contact met u op over wat er wel of niet kan. 

Kosten

We beoordelen per aanvraag of:

 • u de vaste prijs voor snippergroen betaalt. Dat staat in de grondprijzenbrief.

 • u de grondprijs betaalt na onafhankelijke taxatie. Dan schat een andere partij de waarde in. Een taxatie is nodig als wij denken dat de grond een duidelijke hogere waarde heeft dan de vaste prijs voor snippergroen. Dit kan zo zijn in gebieden met een hoge grondprijs (zoals de binnenstad). Of als het stuk grond veel waarde toevoegt aan uw woning.

In de laatste grondprijzenbrief uit 2023 is het minimumbedrag voor het kopen van een stukje snippergroen € 3.718,00 kosten koper.

Verkoopproces in het kort

 • We beoordelen het verzoek en informeren u over de mogelijkheden.

 • Is verkoop mogelijk? Dan informeren we u over de verkoopprijs en hoe we deze vaststellen.

 • Zijn we allebei akkoord met de verkoopprijs? Dan sturen we u  een e-mail (via ValidSign) met een koopovereenkomst. U ondertekent deze overeenkomst eerst. Daarna ondertekenen wij.

 • U ontvangt de overeenkomst die door u en ons is ondertekend.

 • Met dit door beide partijen ondertekende document geeft u een notaris opdracht om een akte op te stellen. U kunt zelf een notaris kiezen.

 • U geeft de keuze voor uw notaris aan ons door.

 • U geeft de notaris de opdracht om de akte ter controle naar ons te sturen.

 • Hebben we de akte goedgekeurd? Dan geven wij de notaris de opdracht om de akte namens ons te ondertekenen.

 • U en de notaris plannen een datum in om de akte te ondertekenen. Op deze datum rondt de notaris de koop af.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Stuur een e-mail naar snippergroengrondzaken@utrecht.nl.