Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Gestegen energiekosten maatschappelijke organisatie, subsidie aanvragen

Zijn uw energietarieven gestegen? Maatschappelijke organisaties kunnen dan subsidie krijgen voor een deel van de energiekosten in 2022. Maatschappelijke organisaties zijn culturele instellingen, sportclubs, essentiële sportorganisaties, broedplaatsen, buurtcentra, welzijnsorganisaties, bibliotheken, steedes, stadsboerderijen en zorgorganisaties.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Noodsteun

Heeft uw organisatie dringende financiële problemen door gestegen energiekosten of loonkosten? En is deze subsidie niet genoeg? Maatschappelijke organisaties die een unieke positie hebben en van bijzonder belang zijn voor de stad, kunnen noodsteun aanvragen via noodsteunenergie@utrecht.nl.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

 • u een maatschappelijke organisatie bent.

 • u een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid bent.

 • u een eigen energieaansluiting hebt of de energieaansluiting staat op naam van de Vereniging van Eigenaren.

 • de gebouwen/accommodaties waarvoor u subsidie vraagt liggen in de gemeente Utrecht.

Bent u een sportclub? Dan moet u al (deels) afhankelijk zijn van een gemeentelijke bijdrage om deze subsidie aan te kunnen vragen.

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel subsidie tegemoetkoming stijgende energiekosten voor maatschappelijke organisaties gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Het subsidiebedrag is maximaal € 150.000 per organisatie. Hoeveel u krijgt, ligt aan uw situatie:

 • organisaties die in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK-regeling) van het Rijk krijgen 45% van de gestegen energiekosten (lees de voorwaarden voor de TEK-regeling).

 • organisaties die niet in aanmerking komen voor de TEK-regeling van het Rijk krijgen 75% van de gestegen energiekosten.

De gestegen energiekosten berekenen we zo: het hoogste tarief min het laagste tarief, keer het jaarverbruik van 2022.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe.

 • Bewijs dat de energietarieven van gas en/of elektra en/of warmte met minimaal 30% zijn gestegen tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023.

 • Komt de stijging door een nieuw of aangepast energiecontract? Stuur het oude contract en het nieuwe contract mee;

 • Komt de stijging door variabele tarieven? Stuur een factuur of ander document van het energiebedrijf mee waarop het hoogste energietarief staat en stuur een factuur of ander document van het energiebedrijf mee waarop het laagste energietarief staat. Het document met het laagste tarief moet van een eerdere datum zijn dan het document met het hoogste tarief.

 • Een overzicht van het totale energieverbruik van gas en/of elektra en/of warmte in 2022. Stuur hiervoor 1 van deze documenten mee:

 • Een jaarnota met het verbruik van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;

 • Een verbruiksrapport over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;

 • Alle maandelijks ontvangen facturen met verbruik van de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;

 • Staat de energieaansluiting op naam van de VvE-aansluiting? Geef duidelijk aan wat uw (aan)deel van het totale energieverbruik is.

 • Een overzicht van de maatregelen die mensen in de organisatie vanaf 1 januari 2022 hebben genomen om energieverbruik te verminderen (bijv. de verwarming graadje lager).

 • Als u niet onder de TEK-regeling valt: een uitdraai uit de boekhouding waaruit de omzet van het afgelopen boekjaar blijkt.

 • Alleen voor sportclubs: een energiescan uit 2021 of later (als die beschikbaar is).

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Of hebt u voor 2020 voor het laatst een subsidieaanvraag ingediend? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met duidelijk zichtbaar het IBAN en de naam van de aanvragende organisatie. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kon de subsidie aanvragen tot en met 30 juni 2023.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.