Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Geslacht, vermelding aanpassen

U kunt de vermelding van uw geslacht laten aanpassen op uw geboorteakte en in de basisregistratie personen (BRP). U kunt dan ook uw voornamen aanpassen als u dat wilt.

U kunt de vermelding van uw geslacht laten aanpassen van man naar vrouw. Of van vrouw naar man. U kunt niet kiezen voor een genderneutrale vermelding.

Voorwaarden

 • U bent 16 jaar of ouder.

 • U bent in Utrecht geboren.

  • Bent u geboren in een andere gemeente in Nederland? Vraag de aanpassing dan bij die gemeente aan.

  • Bent u in het buitenland geboren? Ga dan naar de gemeente Den Haag.

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit. Of u hebt een geldige verblijfsvergunning en woont minimaal 1 jaar in Nederland.

 • U hebt een deskundigenverklaring nodig. Op de website van Transgenderinfo staat waar u de verklaring aanvraagt.

Wat neemt u mee?

 • Een deskundigenverklaring. De verklaring mag op de dag van uw afspraak bij de gemeente maximaal 6 maanden oud zijn.

 • Uw identiteitsbewijs.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Langere wachttijden voor afspraken

Door drukte en minder personeel kunt u helaas vaak pas over een tijd langskomen voor een afspraak. Soms lukt het zelfs niet om online een afspraak te maken. Probeer het dan later nog een keer. Vaak lukt het dan wel. En soms komen er plekjes eerder vrij.

Hebt u een afspraak, maar lukt het u om de afspraak eerder te maken? Vergeet dan niet om uw oude afspraak af te zeggen. Hebt u spoed? Bel ons dan via 14 030.

Excuses voor het ongemak!

Kosten

De vermelding van uw geslacht aanpassen is gratis.

Kosten deskundigenverklaring

U krijgt de kosten voor de deskundigenverklaring van ons vergoed. De kosten die erbij komen voor een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs betalen we ook. Deze documenten vervallen door de aanpassing.

 • We vergoeden dit als u in Utrecht woont.

 • We betalen alleen voor de geldige documenten die u nu al hebt.

U neemt het betalingsbewijs van de deskundigenverklaring mee naar de afspraak voor het opnieuw aanvragen van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. We maken aan de balie dan een kopie van uw bankpas.

 • Bent u ook geboren in Utrecht? Dan levert u de verklaring in bij de afspraak voor het aanpassen van de vermelding van uw geslacht. U krijgt de vergoeding als u nieuwe documenten aanvraagt.

 • Bent u buiten Utrecht geboren? Dan levert u in uw geboorteplaats de verklaring in bij de afspraak voor het aanpassen van de vermelding van uw geslacht. U kunt de vergoeding in Utrecht krijgen als u hier nieuwe documenten aanvraagt.

 • Hebt u tussen nu en 1 januari 2022 de vermelding van uw geslacht laten aanpassen? U kunt de vergoeding ook krijgen. Bel daarvoor naar 14 030.

Na uw afspraak

Vraag een nieuw paspoortidentiteitskaart en/of rijbewijs aan. Dat kan vanaf 1 werkdag nadat de vermelding van uw geslacht is aangepast in de BRP. Op www.mijnoverheid.nl kunt u zien of de vermelding van uw geslacht is aangepast. Dit kan 4 weken duren. Bent u geboren in Utrecht? En woont u hier ook? We proberen dit binnen 1 week te regelen.

Uw oude gegevens

De oude gegevens over het andere geslacht blijven in de BRP bewaard. Deze gegevens zijn ’historisch’. Wilt u de historische gegevens voor altijd laten verwijderen? Stuur hiervoor een verzoek per brief naar de gemeente waar u woont. Woont u in Utrecht? Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Utrecht
T.a.v. afdeling Burgerzaken
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Zijn de historische gegevens verwijderd? Dan kunnen deze later niet meer worden hersteld.

Uw nieuwe gegevens komen ook bij de gegevens van uw ouders, kinderen en (ex-)partner te staan. Wil iemand dit niet? Dan stuurt deze persoon zelf een verzoek naar de gemeente waar hij of zij woont om de gegevens te laten verwijderen.

Andere organisaties op de hoogte brengen

Organisaties die toegang hebben tot de BRP krijgen automatisch bericht over uw aangepaste gegevens. Dit zijn organisaties zoals de Belastingdienst, de RDW en uw zorgverzekeraar. Zij passen dan ook uw gegevens aan in hun administratie. U laat andere organisaties dit zelf weten. Zoals uw bank, huisarts en tandarts.

Meer informatie