Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Geboorteaangifte

Aangifte van geboorte doet u binnen 3 dagen na de geboortedag. De geboortedag telt niet mee. Vallen de laatste 2 dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag? Dan verlengen we de termijn tot de eerstvolgende werkdag.

Dag van aangifte

Op welke dag doet u aangifte?

Geboren op dag:

Uiterlijk aangifte doen op dag:

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag

Maandag

Donderdag

Maandag 

Vrijdag

Dinsdag

Vrijdag en maandag is feestdag

Woensdag

Zaterdag

Dinsdag

Zondag

Woensdag 

Voor- en achternaam kiezen

U kiest tijdens de zwangerschap of bij de geboorteaangifte de voor- en achternaam van uw kind. Het is belangrijk dat u goed leest wat kan en wat mag.

Geboorteaangifte doen

Online

U kunt online aangifte van geboorte doen. Lukt dat niet? Maak dan een afspraak.

Wie mag online geboorteaangifte doen?

 • De moeder

 • De duomoeder:

  • als zij al heeft erkend of

  • omdat u een verklaring van anoniem zaaddonorschap hebt en die wil gebruiken om het duomoederschap meteen in te laten gaan. Gaat u als duomoeder het kind adopteren? Gebruik dan niet de verklaring van anoniem zaaddonorschap bij de geboorteaangifte (en doe aangifte aan de balie). Bel 14 030 voor meer informatie of overleg met uw advocaat

 • De vader:

  • als hij al heeft erkend of

  • omdat hij met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft

Voldoet u als vader of duomoeder nog niet aan deze voorwaarden? Of doet iemand anders de aangifte? Dan kunt u alleen aan de balie aangifte van geboorte doen. Maak hiervoor een afspraak.

Voorwaarden online geboorteaangifte

 • Uw kind is in de gemeente Utrecht geboren. Is uw kind in een andere gemeente geboren? Kijk dan op de website van die gemeente hoe u aangifte kunt doen.

 • U hebt DigiD. Hebt u dit niet? Vraag een DigiD aan.

 • Als u bent gehuwd of geregistreerd partners bent hoeft alleen de aangever in te loggen. Anders loggen beide ouders in. Houd daarom allebei uw DigiD bij de hand.

 • Wilt u voor uw kind een andere achternaam dan de automatische achternaam? Bijvoorbeeld een dubbele achternaam? En hebt u dit niet al voor de geboorte geregeld bij de gemeente? Dan kan de aangifte niet online. U komt samen naar Burgerzaken voor aangifte van geboorte en naamskeuze.

 • Als dit voor u geldt: bij de aangifte stuurt u (foto's van) de volgende documenten mee:

  • erkenningsakte

  • akte van naamskeuze

  • verklaring van anoniem zaaddonorschap

 • Wij controleren uw aangifte bij het ziekenhuis waar uw kind is geboren of bij uw verloskundige als u thuis bent bevallen.

 • Invullen bij vraag over naam arts of verloskundige:

  • geboren in Utrechts ziekenhuis: kies het geboorteziekenhuis, niet de verloskundigenpraktijk

  • geboren op thuisadres in Utrecht: kies de verloskundigenpraktijk

Doe online geboorteaangifte

Geboorteakte en BRP

Is uw aangifte goedgekeurd? Dan verwerken wij deze tot een geboorteakte. Daarna wordt uw kind in de basisregistratie personen (BRP) van de woongemeente van de moeder ingeschreven. Vervolgens brengt de woongemeente van uw kind (overheids)instanties op de hoogte van de geboorte.

Van de gemeente Utrecht ontvangt u per post een uittreksel van de geboorteakte van uw kind. Van de woongemeente ontvangt u per post een overzicht van de gegevens die van uw kind in de BRP staan. Deze gegevens kunt u een paar dagen later ook bekijken op www.MijnOverheid.nl (via 'Identiteit' en 'Familie'). Hier staat ook het burgerservicenummer (BSN) van uw kind. Met het BSN kunt u uw kind aanmelden bij de ziektekostenverzekering.

Aan de balie

Waar doet u aangifte?

Is uw kind in Utrecht geboren? Dan doet u geboorteaangifte in het stadskantoor. Is uw kind in een andere gemeente geboren? Dan doet u in die gemeente geboorteaangifte.

Wie doet aangifte?

Vader of duomoeder zijn verplicht om aangifte te doen. Moeder mag zelf ook aangifte doen. Kan vader, duomoeder of moeder niet, dan moet iemand anders dit doen:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was

 • iemand die in hetzelfde huis woont als waar het kind is geboren

 • hoofd van de instelling of ziekenhuis waar het kind is geboren

Meenemen naar uw afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs van de aangever

 • Wilt u voor uw kind een andere achternaam dan de automatische achternaam? Bijvoorbeeld een dubbele achternaam? En hebt u dit niet al voor de geboorte geregeld bij de gemeente? Allebei de ouders moeten bij de afspraak aanwezig zijn voor aangifte van geboorte en naamskeuze.

Als u de volgende documenten hebt, graag ook meenemen:

 • afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind

 • afschrift van de akte van naamskeuze

 • trouw- of partnerschapsboekje

 • bij duomoeders: eventueel de verklaring van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Maak online een afspraak

Is er geen ruimte in de agenda om op tijd een afspraak te maken? Neem dan contact op met ons via 14 030.

Geboorteakte

U krijgt een uittreksel van de geboorteakte mee. Hierin staat wanneer en in welke gemeente uw kind is geboren en hoe het kind heet.

Kosten

De aangifte van geboorte is gratis. U krijgt ook gratis een uittreksel van de geboorteakte mee.

Kind geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit

Is uw kind in Nederland geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit? En wilt u een verblijfsvergunning voor uw kind aanvragen? Lees op de website van de IND meer over de aanvraagprocedure en voorwaarden voor een verblijfsvergunning.