Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Fietsenrek aanvragen

U kunt een fietsenrek in uw straat laten plaatsen. Er zijn verschillende soorten fietsenrekken. Het ligt aan de plek welke soort we plaatsen. We plaatsen geen fietsenrekken in het groen, zoals gras of struiken. Op de stoep kan wel. Als daar geen plek is kunnen een parkeerplek weghalen en daar een fietsenrek plaatsen.

Wachttijd 4 tot 6 weken

Door drukte behandelen we uw aanvraag helaas pas na 4 tot 6 weken.

Wat stuurt u mee?

 • 3 duidelijke foto’s van de plek waar u het fietsenrek wilt hebben. We behandelen de aanvraag alleen als er geen personen, kentekenplaten, straatnamen of bedrijfsnamen op staan. 

 • Overzicht met handtekeningen van bewoners waar het fietsenrek voor de deur komt. Dit stuurt u mee als het fietsrek niet voor uw eigen deur komt. 

Aanvragen

Vraag een fietsenrek aan

Kosten

U betaalt niets voor het fietsenrek.

Beoordeling

Om te kijken of we het fietsenrek kunnen plaatsen kijken we naar:

 • of alle gegevens in de aanvraag juist zijn

 • ons parkeerbeleid, als het voor het plaatsen van het fietsenrek nodig is een parkeerplaats weg te halen

 • de verkeersveiligheid: blijft er goed overzicht in de straat en is het bereikbaar voor nood- en hulpdiensten

 • de toegankelijkheid en gebruik van het voetpad

 • of er misschien onder de grond iets in de weg zit, zoals kabels en leidingen, funderingen en boomwortels

 • sociale veiligheid

 • of er nog geld voor is

 • of er een probleem met het parkeren van fietsen op de straat in de wijk of buurt is (parkeerdruk)

 • of de woningen in de buurt een eigen berging, tuin, garage hebben waar iemand de fiets kan stallen

 • of u handtekeningen van de buren hebt meegestuurd als dat nodig is.

Na uw aanvraag

U krijgt een e-mail met ontvangstbevestiging. We beoordelen dan uw aanvraag. U krijgt daarna bericht of we het fietsenrek plaatsen. We informeren  de buurt over de plaatsing, de locatie van het nieuwe rek, en wanneer we het rek gaan plaatsen. We plaatsen het fietsenrek ongeveer 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag.