Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Evenement over gezondheid, subsidie aanvragen

Organiseert u een evenement waarbij u gezondheid onder de aandacht brengt? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij het Evenementenfonds.

U kunt gezondheid ook op andere manieren onder de aandacht brengen. Denk aan met evenementen die bijvoorbeeld met cultuur, onderwijs, innovatie, duurzaamheid, kunst, wetenschap, erfgoed, sport, technologie of sociaal maatschappelijke activiteiten combineren met gezondheid.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Video subsidie Evenementenfonds

Luister naar de video met audiodescriptie

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor evenementen die de gezondheid onder de aandacht brengen. Als er meer gebeurt in de stad rond dit onderwerp in dezelfde periode, komt de boodschap beter over. Het kan helpen om dan aan te sluiten bij een al lopend evenement dat gaat over gezondheid:

 • de Dutch Health Week

 • de Utrecht Science Week

 • de viering van Sint-Maarten

Voorwaarden

 • U vraagt de subsidie aan als organisatie of onderneming (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

 • Het evenement start na de uitslag van de subsidieaanvraag en uiterlijk 13 weken na de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag.

 • U kunt laten zien dat u het evenement duurzaam organiseert.

 • Het evenement is voor iedereen toegankelijk.

 • U doet uw best om een verschillend publiek te bereiken. U biedt daarom een uitgebreid aanbod van activiteiten rondom gezondheid aan. Denk daarbij aan een combinatie van cultuur, onderwijs, vernieuwing, duurzaamheid, kunst, wetenschap, erfgoed, gezondheid, sport, technologie of sociaal maatschappelijke activiteiten.

 • Het evenement is geen congres of beurs voor de zakelijke markt.

 • U ontvangt geen meerjarensubsidie van meer dan € 100.000 per jaar van ons.

 • Dezelfde aanvrager kan niet voor meerdere evenementen per jaar een aanvraag doen.

Lees alle eisen, voorwaarden en criteria in de nadere regel subsidie evenementenfonds.

Hebt u voor 6 december 2023 een bericht van ons gekregen dat u de subsidie krijgt? Dan gelden de eisen, voorwaarden en criteria in deze nadere regel subsidie evenementenfonds.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 60% van de kosten. U krijgt maximaal € 60.000 per aanvraag of aanvrager.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • een activiteitenplan

 • een communicatie-/marketingplan

 • een begrotings- en dekkingsplan

Bekijk alle regels voor deze bijlagen in de nadere regel subsidie evenementenfonds

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Deze subsidie kunt u later weer aanvragen.

Aanvraag evenementen in 2024

Uiterste data voor evenementen in 2024:

 • 1e termijn: tot en met 30 september 2023

 • 2e termijn: tot en met 31 januari 2024 (alleen als er geld over is na de 1e termijn)

 • 3e termijn: 1 mei tot en met 30 september 2024 (gaat niet door, het hele budget is in 1e en 2e termijn besteed)

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? Alleen dan behandelen we deze. U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Stuur binnen 2 maanden na afloop van uw evenement deze bewijsstukken naar ons op:

 • een verslag van de activiteiten in woord en beeld

 • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven, dit moet passen bij de begroting uit de subsidieaanvraag

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via evenementenfondsutrecht@utrecht.nl

Lees ook…

Subsidiehulp mogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.