Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Evenement duurzamer maken, subsidie aanvragen

Wilt u uw evenement in Utrecht duurzamer maken? Dan kunt u als organisator subsidie aanvragen voor maatregelen die u hiervoor neemt.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor maatregelen die leiden tot duurzame evenementen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan gebruik van duurzaam materiaal, zorgen voor minder afval (bijvoorbeeld door hergebruik van materiaal), besparen van water en energie, aanmoedigen van duurzaam vervoer, verkoop van duurzaam eten en drinken.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het krijgen van advies van specialisten (100%)

 • de extra kosten die u maakt als u kiest voor duurzame alternatieven (100% van de meerkosten voor de duurzame optie, dus bijvoorbeeld het bedrag dat hardcups extra kosten ten opzichte wat u normaal aan plastic bekers zou uitgeven)

 • het kopen van nieuwe duurzame materialen (50% van de investering, die dankzij deze subsidie mogelijk wordt, in materialen die vaker gebruikt kunnen worden)

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • U vraagt de subsidie aan als natuurlijk persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • U organiseert het evenement in de gemeente Utrecht.

 • U organiseert een evenement op of aan een openbare plaats of het openbaar water.

 • U hebt een evenementenvergunning.

 • U maakt in 2023 of in 2024 kosten voor het duurzamer maken van uw evenement.

 • U maakt extra kosten voor de aanschaf van duurzame alternatieven, kosten voor de aanschaf van nieuwe duurzame materialen of het inwinnen van het advies van specialisten voor een evenement dat plaatsvindt voor 31 december 2024.

Lees alle eisen, voorwaarden en criteria in de nadere regel verduurzaming evenementen gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Het maximale bedrag dat u krijgt, hangt af van de grootte van uw evenement.

 • een klein evenement: maximaal € 2.500

 • een middelgroot evenement: maximaal € 5.000

 • een groot of zeer groot evenement: maximaal € 10.000

U kunt niet meer dan 1 keer subsidie krijgen.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe bij uw ingevulde aanvraagformulier:

 • overzicht van de maatregelen en/of adviezen van specialisten die u gebruikt voor het verduurzamen van uw evenement

 • begroting en dekkingsplan

 • uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd?
Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift of foto bankpas met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Indien van toepassing: kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tussen 3 april 2023 en 1 december 2024.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Na uw aanvraag

U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Na afloop van uw evenement, kunnen we een steekproef uitvoeren. U stuurt dan deze bewijsstukken naar ons op:

 • Overzicht van de maatregelen en/of adviezen van specialisten die u hebt gebruikt voor het verduurzamen van uw evenement

 • Overzicht van alle werkelijke inkosten en uitgaven. Alle facturen en bonnen van de uitgaven moet u bewaren.

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.