Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed, subsidie aanvragen

De subsidie Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed is voor maatregelen waardoor het energieverbruik van (bestaand) maatschappelijk vastgoed lager wordt.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor maatregelen waardoor het energieverbruik van (bestaand) maatschappelijk vastgoed lager wordt. Voor de volgende energiemaatregelen is er subsidie beschikbaar:

  • vervangen enkel glas of dubbel glas (ouder dan 20 jaar) door HR glas met U-waarde

  • spouwisolatie

  • dakisolatie

  • vloerisolatie

Voorwaarden

De subsidie is voor eigenaren, huurders of gebruikers van (bestaand) maatschappelijk vastgoed. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de veelgestelde vragen (pdf, 42 kB). Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag wordt gekeken naar de eisen en criteria in de beleidsregel maatschappelijk vastgoed Utrechtse Energie.

Wat stuurt u mee?

  • Een projectplan, opgesteld volgens de leidraad (pdf, 42 kB).

  • Als u geen eigenaar bent van het pand: een toestemmingsformulier met handtekening van de eigenaar.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

  • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

  • kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan voordat u start met de maatregelen.

Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Hulp of advies bij uw aanvraag

Stuur een e-mail naar subsidie@utrecht.nl of bel naar 030 – 286 33 36.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is minimaal € 1.000,00 en maximaal € 50.000.

Meer informatie