Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding, subsidie aanvragen

Hebt u een energieadviseur ingeschakeld bij het duurzamer maken van uw woning? Dan kunt u als eigenaar van de woning subsidie krijgen voor een gedeelte van de gemaakte kosten.

Waar is de subsidie voor?

Voorwaarden

 • U ben eigenaar-bewoner van een grondgebonden woning in gemeente Utrecht of u bent een eigenaar-verhuurder van een grondgebonden woning in gemeente Utrecht en u hebt maximaal 10 woningen in eigendom. De grondgebonden woning mag ook een monument zijn en mag ook gesplitst zijn in maximaal 3 appartementsrechten.

 • Het advies of de trajectbegeleiding is van een door de gemeente geselecteerde adviseur. Op dit moment zijn dit de volgende adviesbureaus: de Jonge Milieu Advies, Energiepaleis, Energiegarant Advies BV en Woondokter.

 • U liet een duurzame maatregel uitvoeren voor isolatie, warmteaanbod of duurzame energieopwekking of u voerde deze maatregel zelf aantoonbaar uit. De getroffen maatregel zijn energetische maatregelen aan de woning, zoals genoemd onder de rijksregeling Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) aangevuld met zonnepanelen.

 • Bij verkoop: u gaf het energieadvies door aan de koper en u kunt dit bewijzen met een getekend overdrachtsformulier (pdf, 92 kB).

 • Bij subsidie voor VvE’s: de subsidie voor het energieadvies aan huis en de trajectbegeleiding geldt ook voor huiseigenaren van een woning die direct bereikbaar is op straatniveau met een verdieping op de begane grond (oorspronkelijk 1 woning) die gesplitst is in maximaal 3 appartementen (met appartementsrechten). Andere VvE’s kunnen terecht bij de landelijke regeling.

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de nadere regel.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie per woning is maximaal € 970. Dit bestaat uit:

 • € 300 voor het energieadvies aan huis.

 • € 220 voor een duurzaam meerjarenplan.

 • maximaal 75% van de kosten voor trajectbegeleiding voor het uitvoeren van maatregelen met een maximumbedrag van € 450.

Zorg dat u eerst een maatregel hebt uitgevoerd uit het energieadvies aan huis voor u de subsidie aanvraagt.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

 • Kopie van de factuur van het energieadvies aan huis.

 • Kopie van de factuur van het duurzaam meerjarenplan als deze is gemaakt.

 • Is er gebruik gemaakt van trajectbegeleiding? Stuur dan de kopie van de factuur mee. Het traject waar het om gaat moet hier duidelijk op staan.

 • Kopie van de factuur van de uitgevoerde maatregel(en). De maatregel die is uitgevoerd moet hier duidelijk op staan.

 • Hebt u de maatregel zelf uitgevoerd? Kopie van de factuur van de zelf aangeschafte materialen en een foto van de uitvoering.

 • Gaat het om een energieadvies aan huis bij verkoop? Stuur dan een kopie mee van een getekend overdrachtsformulier (pdf, 92 kB) van het energieadvies aan de nieuwe woningeigenaar.

 • Voeg altijd een kopie van uw bankafschrift met IBAN toe. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot het subsidiegeld op is of tot de nadere regel is ingetrokken.

Als inwoner kunt u de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie van u nodig? Dan kan het besluit iets langer duren.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…