Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Energie besparen in sociale huurwoningen, subsidie aanvragen

Woningbouwverenigingen kunnen subsidie aanvragen om energie te besparen in sociale huurwoningen in Utrecht.

Waar is de subsidie voor?

Woningbouwverenigingen krijgen subsidie voor deze maatregelen:

 • enkel of dubbel glas vervangen door HR++ glas

 • het dak isoleren

 • de spouwmuren isoleren

 • de vloer isoleren

 • het waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallatie

Voorwaarden

 • Organisaties voor volkshuisvesting (die vallen onder artikel 19 van de Woningwet) kunnen de subsidie aanvragen.

 • Het moet gaan om bestaande sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht gebouwd vóór 1992.

 • De subsidie is vooral bedoeld voor huurwoningen met energielabel E, F en G. En voor huurwoningen met enkel glas of zonder spouwmuurisolatie.

 • De subsidie geldt ook voor monumentale sociale huurwoningen.

 • De subsidie geldt niet als de woningen binnen 1 jaar worden gerenoveerd of gesloopt.

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt een bedrag per energiebesparende maatregel.

Bedrag per maatregel

Maatregel

Bedrag m²

Gevelisolatie

€ 38

Spouwmuur isolatie

€ 8

Dakisolatie

€ 30

Zolder/vlieringvloer

€ 8

vloerisolatie

€ 11

Bodemisolatie

€ 6

HR++ glas U kleiner of gelijk aan 1,2

€ 53

Triple glas U kleiner of gelijk aan 0,7

€ 23

Waterzijdig inregelen

€ 90 per woning

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • een overzicht van de adressen van de sociale huurwoningen waar u de maatregelen neemt, met bouwjaar en energielabels van de woningen.

 • een bewijs dat de woningen niet binnen 1 jaar worden gerenoveerd of gesloopt. Of een bewijs dat het om onderhoud aan de woningen gaat.

 • een overzicht van de energiebesparende maatregelen die u neemt in m².

 • een overzicht van alle verwachte kosten voor de uitvoering en het materiaal.

 • een overzicht van andere subsidieaanvragen de woningen duurzaam te maken, voor de beoordeling op staatssteun.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 november 2025. Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd?

U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…