Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Duurzamer maken bedrijf of instelling, subsidie aanvragen

U vraagt een financiële bijdrage voor de kosten van adviesuren. U kunt zo met het duurzamer maken van uw bedrijf, instelling of bedrijfsproces aan de slag.

Voor welke activiteiten kunt u subsidie krijgen?

 • De kosten van de adviesuren voor het uitbrengen van een technisch, organisatorisch of procesmatig advies ter stimulering van de verduurzaming van vastgoed en/of bedrijfsprocessen.

 • De kosten van de adviesuren voor het begeleiden van een verduurzamingsproces van vastgoed en/of bedrijfsprocessen.

Wie kan de subsidie aanvragen?

 • eigenaar, huurder of erfpachter van zakelijk of maatschappelijk vastgoed in de gemeente Utrecht, of

 • een collectief van ten minste 5 organisaties.

Voorwaarden

 • Er is een verplichting dat u binnen 1 jaar na het krijgen van het advies de verduurzamingsmaatregel ook moet uitvoeren. Haalt u dit niet? Dan moet u laten zien waarom de duurzaamheidsmaatregelen uit het haalbaarheidsonderzoek of -advies om zwaarwegende redenen niet haalbaar zijn.

 • We willen graag controleren wat de gevolgen zijn van deze subsidieregeling. We vragen u daarom om een CO2-footprint tool in te vullen. Het abonnementsgeld voor het eerste jaar van de tool de Milieubarometer bieden we gratis aan.

Alle eisen en criteria staan in de nadere regel Energieloket – verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed Utrecht.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

 • Een visie op het verduurzamingsbeleid van de organisatie(s).

 • Een onderbouwing van hoe uitvoering van het advies bijdraagt aan een grote CO2-besparing.

 • Een onderbouwing met begroting waarom de subsidie noodzakelijk is voor de uitvoering van verduurzamingsactiviteiten.

 • Een offerte met daarin een overzicht van de adviesactiviteiten en de doelen die u met die adviesactiviteiten wil halen.

 • Een overzicht van andere voorgenomen of al aangevraagde subsidieaanvragen of kredietverstrekkingen van dezelfde activiteit.

Vraagt u de subsidie aan door een collectief?

Dan stuurt u de volgende stukken ook mee:

 • Een document waarin afgesproken is welke partij het collectief in deze aanvraag vertegenwoordigt en de subsidie in ontvangst neemt en beheert. Deze is door alle partijen ondertekend.

 • Een beschrijving van hoe jullie de betrokkenheid en participatie van alle partijen bij het proces verzekeren.

Aanvragen

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Individuele aanvrager maximaal 50% van de benodigde adviesaanvraag met een maximum van € 5.000.

 • Collectief: maximaal 50% van de benodigde adviesaanvraag met een maximum van € 20.000.

 • Als u voor hetzelfde advies een subsidieaanvraag bij een andere (overheids)instelling hebt aangevraagd en gekregen: u krijgt maximaal 50% van het bedrag dat over is.

In de nadere regel leest u meer over de hoogte van de vergoeding.

Na uw aanvraag

Volledige aanvragen nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling.
Na maximaal 13 weken krijgt u een besluit over uw aanvraag.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Waarom deze subsidie?

De gemeente wil het verduurzamen van zakelijk en maatschappelijk vastgoed en de bedrijfsprocessen stimuleren. Hiervoor hebben we een subsidieregeling vastgesteld.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

 • In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.