Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Document of gegevens over uzelf of organisatie, kopie opvragen

Wilt u een kopie krijgen van een document of dossier dat wij hebben over uzelf, uw bedrijf of organisatie? En is deze informatie nog niet openbaar? Dan kunt u hierom vragen. Dit valt binnen de Wet open overheid (Woo). We versturen het dossier of document dat u opvraagt alleen aan u.

Voorwaarden

  • Het gaat om een verzoek dat met u persoonlijk te maken heeft. Of met uw bedrijf of organisatie.

  • U kunt ook informatie opvragen over een overleden partner, ouder of kind (eerstegraads familie).

  • U weet welk document u wilt bekijken. Bijvoorbeeld een beschikking van de WMO. U kunt dus geen aanvraag doen om alles wat we over u of uw organisatie/bedrijf weten naar u toe te sturen.

  • We moeten uw identiteit kunnen vaststellen. Dat doen we om zeker te zijn dat het een verzoek over uzelf of overleden eerstegraads familie is. Dat kan via DigiD of door u te legitimeren in het stadskantoor.

Wat stuurt u mee?

  • Een duidelijke uitleg over om welk document of dossier het gaat.

  • Doet u namens een bedrijf of organisatie een verzoek? Dan stuurt u een machtiging mee.

Aanvragen

Aanvragen kan online, via e-mail of schriftelijk.

Online

Via e-mail

E-mail uw verzoek naar woo@utrecht.nl. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Zo kunnen wij u de juiste documenten sturen.

Schriftelijk

Stuur uw verzoek naar:

Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
Afdeling Juridische Zaken
T.a.v. het Woo-team
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Kosten

We sturen de documenten liever digitaal. Dat is gratis.

Wilt u de documenten toch op papier ontvangen? Zet dit dan in uw verzoek. Per pagina betaalt u dan € 0,20. U betaalt niets als het totale bedrag € 4,00 of minder is.

Na uw aanvraag

  • We nemen binnen 6 weken een besluit over uw aanvraag.

  • Staat er informatie in het document of dossier die we niet aan u kunnen geven? Dan lakken we die delen weg. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van andere personen.

  • Vraagt u een document of dossier op over een overleden echtgenoot, partner of kind. En staat in een schriftelijke wilsverklaring dat we de informatie niet met u mogen delen? Dan doen we dat ook niet.

Meer weten

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar woo@utrecht.nl.