Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Dierenweide, subsidie aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verzorgen van de dieren, informatie geven aan bezoekers en het onderhouden van de dierenweide.

Waar is de subsidie voor?

 • De dieren op de weide elke dag verzorgen.

 • Onderhouden van het terrein en de verblijven van de dieren.

 • Betalen van rekeningen, contributies en heffingen van gemeente en waterschap, Kamer van Koophandel, energie en water.

 • Inschakelen van de dierenarts voor inentingen en bij problemen of vragen over de gezondheid van een dier.

 • Geven van informatie aan bezoekers en bezoekers betrekken bij de dierenweide. Evenementen of wedstrijden met dieren vallen hier niet onder.

Voorwaarden

 • U vraagt de subsidie aan als vereniging of stichting met volledige rechtsbevoegdheid.

 • Alleen vrijwilligers verzorgen de dieren (geen betaalde werknemers). U houdt zich voor het houden van dieren aan de Wet Dieren.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie dierenweides gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal € 20.000 aanvragen.

Wat stuurt u mee?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Stuur dan mee:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

U kunt de subsidie voor het komende jaar jaarlijks aanvragen tot en met 1 oktober. Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Binnen 5 maanden na afloop van uw activiteiten stuurt u deze bewijsstukken naar ons op:

 • een verslag van de activiteiten

 • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.