Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Cultuurnota ‘Kunst kleurt de stad’, 2-jarige subsidie 2023-2024 aanvragen

In Utrecht is kunst altijd dichtbij. De doelen uit de cultuurnota 2021-2024 bereiken we onder andere door culturele organisaties en verenigingen te helpen met een 2-jarige subsidie. Deze subsidie is voor nieuwe, talentvolle makers en initiatieven die het culturele aanbod aanvullen.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Voorwaarden

  • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

  • Uw organisatie is in 2015 of later opgericht.

  • U hebt nog geen 4-jarige subsidie vanuit de Cultuurnota van ons gekregen.

  • U organiseerde tussen 2019 en 2022 minimaal 2 culturele activiteiten. Of minimaal 1-jaarlijkse editie van een festival. Zijn ze afgelast vanwege de coronamaatregelen? Dan tellen deze activiteiten ook mee.

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de nadere regel: Tweejarige subsidie 2023-2024 in het kader van de Cultuurnota 'Kunst kleurt de stad'.

Wie beoordeelt uw aanvraag?

Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist over uw subsidieaanvraag.

De adviescommissie kijkt per aanvraag naar artistiek inhoudelijke kwaliteit, zakelijke kwaliteit en betekenis voor de stad. U hebt ook een gesprek met de commissie.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal € 55.000 per jaar aanvragen.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U hoort eind december 2022 of u wel of geen subsidie krijgt.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U hoort eind december 2022 of u wel of geen subsidie krijgt.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Hebt u een vraag over de inhoud van de subsidie? Neem contact op met tweejarigesubsidie@utrecht.nl.

Lees ook..

  • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.