Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Cultuurnota 'Kleur bekennen', 2-jarige subsidie 2025-2026 aanvragen

Organiseert uw stichting of vereniging activiteiten die binnen de 2-jarige subsidie 2025-2026 passen? U kon van woensdag 29 mei 2024 9.00 uur tot en met woensdag 10 juli 2024 17.00 uur subsidie aanvragen.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

We vinden het belangrijk dat u van tevoren weet hoe u de aanvraag doet. En hoe de adviescommissie uw aanvraag beoordeelt. Lees de informatie op deze pagina goed door.

Waar is de subsidie voor?

In de Cultuurnota 2025-2028 ‘Kleur bekennen’ staat wat we belangrijk vinden. U leest daarvoor de ambities en doelen voor de Utrechtse culturele sector in de aankomende jaren. Deze subsidie is voor organisaties die hieraan bijdragen.

Voorwaarden

 • Uw organisatie is een stichting of vereniging.

 • Uw organisatie heeft voor de jaren 2025 en 2026 niet meer dan € 500.000 aan kosten en opbrengsten geschat per jaar.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel 2-jarige subsidie 2025-2026 in het kader van de Cultuurnota 2025-2028 'Kleur bekennen'.

Uw aanvraag moet verder voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de Algemene Subsidieverordening.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen

U vraagt het subsidiebedrag aan dat u nodig denkt te hebben. De subsidie is maximaal € 62.500 per jaar.

Wat stuurt u mee?

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier. Bekijk hieronder wat u kunt verwachten.

 • Meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2025 en 2026 inclusief data en namen van bij de activiteiten betrokken makers/instellingen voor het jaar 2025. Bekijk hieronder wat erin moet staan.

 • Een meerjarenbegroting en dekkingsplan volgens het invuldocument (Excel). In de begroting staan evenveel inkomsten als kosten. Bekijk hieronder wat erin moet staan.

 • Toelichting op de meerjarenbegroting voor de periode 2025-2026. Bekijk hieronder wat erin moet staan.

 • Jaarverslag en de jaarrekening 2023, inclusief de cijfers 2022.

 • Een videopitch van maximaal 5 minuten (het bestand is niet groter dan 250 MB).

Hebt u in de afgelopen 3 jaar geen subsidie bij de gemeente Utrecht aangevraagd? Of zijn de onderstaande gegevens gewijzigd? Stuur dan ook mee:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie statuten van de organisatie.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Niet ouder dan 3 maanden.

Als de subsidie wordt aangevraagd door een penvoeder namens een samenwerkingsverband, stuurt u tenslotte ook mee:

 • Een machtiging aan de penvoerder door alle organisaties in het samenwerkingsverband.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn. Voldoet uw aanvraag aan de eisen? Dan leggen we deze voor aan de adviescommissie. In november wordt het besluit van het college bekend. Uiterlijk 31 december 2024 krijgt u een brief met het besluit. U krijgt tussen 11 juli en het collegebesluit in november geen informatie over de voortgang.

Beoordeling

De adviescommissie beoordeelt uw aanvraag volgens de voorwaarden en manier die in de Nadere regel tweejarige subsidie 2025-2026 staan. Is het oordeel van de commissie positief? Dan geeft zij ook een advies over de hoogte van de subsidie.

Planning

Wanneer

Wat

Mei - juli 2024

Indienen subsidieaanvraag.

Juli - augustus 2024

Formele check subsidieaanvragen en voorbereiden adviesvergaderingen.

September - oktober 2024

De adviescommissie behandelt de aanvragen.

November 2024

De adviescommissie presenteert haar advies aan burgemeester en wethouders.

Burgemeester en wethouders besluiten of zij het advies van de Adviescommissie overnemen en hoe de subsidie verdeeld wordt. Dit besluit is openbaar.

November – 31 december 2024

U krijgt een brief met het besluit over uw aanvraag.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Inleveren na uw aanvraag

Krijgt u de subsidie? Dan geeft u ons u elk jaar een financiële en inhoudelijke verantwoording. Bekijk de regels voor subsidies.

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.