Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Cultuurnota 2025-2028, subsidie aanvragen

Organiseert uw stichting of vereniging activiteiten die binnen de Cultuurnota 2025-2028 passen? Dan kunt u subsidie aanvragen. Dat kan van 1 december 2023 9.00 uur tot en met 31 januari 2024 17.00 uur.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Het is belangrijk dat u weet hoe u de aanvraag doet. En hoe de adviescommissie uw aanvraag beoordeelt. Lees de informatie op deze pagina goed door.

Zorg dat u klaar bent voor uw aanvraag

U kunt de subsidie vanaf 1 december 2023 aanvragen. Dit kunt u nu alvast doen om uw aanvraag voor te bereiden:

 • U kunt uw aanvraag alleen doen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag dit op tijd aan. Lees meer over eHerkenning.

 • Begin op tijd met het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting. Op deze pagina vindt u uitleg waar het plan en de begroting aan moeten voldoen. Het is belangrijk dat de adviescommissie genoeg informatie heeft om uw aanvraag te beoordelen.

 • Krijgt uw organisatie geen subsidie vanuit de cultuurnota 2021-2024? En heeft de adviescommissie dit jaar nog geen activiteiten van uw organisatie bezocht? Neem contact op met cultuurnota2025-2028@utrecht.nl als u in 2023 nog activiteiten organiseert. Dan doen we ons best om iemand vanuit de adviescommissie te laten bezoeken. En wordt het verslag van het bezoek meegenomen bij de beoordeling van uw aanvraag.

Waar is de subsidie voor?

In de Cultuurnota 2025-2028 ‘Kleur bekennen’ staan de uitgangspunten, ambities en doelen voor de Utrechtse culturele sector in de aankomende jaren. Deze subsidie is voor organisaties die hieraan bijdragen.

Voorwaarden

 • Uw organisatie is een stichting of vereniging.

 • Uw organisatie draagt actief bij aan de Utrechtse culturele sector.

 • Uw organisatie voerde de afgelopen 3 jaar, met een goede bedrijfsvoering, activiteiten uit in de culturele sector.

 • Is uw nieuwe organisatie ontstaan uit meerdere organisaties? Dan voerde in ieder geval een van de organisaties de afgelopen 3 jaar, met een goede bedrijfsvoering, activiteiten uit in de culturele sector.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Subsidieverordening Cultuurnota 2025-2028 gemeente Utrecht. Uw aanvraag moet verder voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de Algemene Subsidieverordening.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen

U vraagt het subsidiebedrag aan dat u nodig denkt te hebben. De subsidie is voor organisaties die minimaal € 20.000 per jaar nodig hebben. Hebt u minder dan € 20.000 nodig per jaar? Dan kunt u een andere subsidie aanvragen. Denk aan de Tweejarige subsidie, de Projectsubsidie of de Impulssubsidie.

Wat stuurt u mee?

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier. Bekijk hieronder wat u kunt verwachten.

 • Meerjarenbeleidsplan. Bekijk hieronder wat erin moet staan.

 • Meerjarenbegroting. In de begroting staan evenveel inkomsten als kosten. Bekijk hieronder wat erin moet staan.

 • Toelichting op de meerjarenbegroting voor de periode 2025-2028. Bekijk hieronder wat erin moet staan.

 • Jaarverslag en de jaarrekening 2022, inclusief de cijfers 2021.

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Niet ouder dan 3 maanden.

 • Kopie statuten van de organisatie.

 • Eventueel: maximaal 5 A4 aan extra bijlagen, zoals beeldmateriaal. Dit is extra informatie voor de adviescommissie. Maar dit is niet noodzakelijk voor de beoordeling van uw aanvraag.

Hebt u een relatie met een andere organisatie? Hebt u bijvoorbeeld invloed op de uitgaven van deze organisatie? Of invloed op de benoeming van bestuursleden? Stuur dan voor deze organisatie ook de laatste 3 bijlagen mee. Meer informatie leest u in de Algemene Subsidieverordening.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn. Voldoet uw aanvraag aan de eisen? Dan leggen we deze voor aan de adviescommissie. In juli wordt het besluit van het college bekend. Uiterlijk 31 december 2024 krijgt u een brief met het besluit. U krijgt tussen 1 februari en het collegebesluit in juli geen informatie over de voortgang.

Beoordeling

De adviescommissie beoordeelt uw aanvraag volgens de voorwaarden en manier die in de Cultuurnota 2025-2028 staan. Is het oordeel van de commissie positief? Dan geeft zij ook een advies over de hoogte van de subsidie.

Planning

Wanneer

Wat

1 februari tot en met mei 2024

De adviescommissie behandelt de aanvragen.

Juni 2024

De adviescommissie presenteert haar advies aan burgemeester en wethouders.

Juli 2024

Burgemeester en wethouders besluiten of zij het advies van de Adviescommissie overnemen en hoe de subsidie verdeeld wordt. Dit besluit is openbaar.

Half november – 31 december 2024

U krijgt een brief met het besluit over uw aanvraag.


Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Inleveren na uw aanvraag

Krijgt u de subsidie? Dan geeft u ons u elk jaar een financiële en inhoudelijke verantwoording. Bekijk de regels voor subsidies.

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.