Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Cultuurnota 2021-2024, subsidie aanvragen

In de cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’ staan de uitgangspunten voor de Utrechtse culturele sector in de aankomende jaren. Stichtingen en verenigingen die met culturele activiteiten uitvoering willen geven aan de cultuurnota kunnen hier subsidie voor vragen.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;

  • kopie statuten van de organisatie.

Heeft uw organisatie een gelieerde stichting? Upload dan ook de volgende bijlagen:

  • kopie statuten van de stichting

  • jaarrekening 2018.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. De indientermijn is op 30 januari 2020 om 17.00 uur verlopen.

Hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  • U voert minstens 3 jaar culturele activiteiten uit in Utrecht.

  • Uw activiteiten voldoen aan de criteria en uitgangspunten in de cultuurnota.

  • De aanvraag wordt beoordeeld op artistiek-inhoudelijke kwaliteit, zakelijk kwaliteit en betekenis voor de stad.

Alle eisen en criteria aan deze subsidie leest u in de beleidsregel Cultuurnota 2021-2024.

Nieuwe Code Diversiteit en Inclusie

In de Cultuurnota 2021 – 2024 ‘Kunst Kleurt de stad’ is aangekondigd dat de Code Culturele Diversiteit werd herzien. Graag attenderen we u daarom op de nieuwe Code Diversiteit en Inclusie. Deze nieuwe code is leidend voor de aanvragen en beoordelingen.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt eind juli een besluit over uw aanvraag. Meer informatie over de procedure kunt u lezen in de handleiding (pdf, 608 kB).

Meer informatie