Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Cultuurcoach, subsidie aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een cultuurcoach.

Waar is de subsidie voor

U vraagt subsidie aan voor een cultuurcoach (ook wel combinatiefunctionaris cultuur genoemd). We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Utrecht kunnen deelnemen aan cultuur. De cultuurcoach helpt daarbij door het doen van culturele activiteiten aan te moedigen, cultuur te verbinden met bijvoorbeeld onderwijs of sport, en culturele organisaties te steunen.

Met de subsidie voor een cultuurcoach willen we deelname aan cultuur aanmoedigen voor inwoners, specifiek kinderen en jongeren, die een afstand ervaren tot cultuur. Daarbij hebben we speciale aandacht voor inwoners in wijken met een lage sociaal-economische score uit de Utrecht Monitor. Dit zijn de (sub)wijken Overvecht, Kanaleneiland (Zuidwest), Zuilen, Ondiep (Noordwest) en Hoograven (Zuid).

De cultuurcoach gaat aan het werk in een specifieke wijk in Utrecht. U kunt als organisatie voor meerdere wijken een aanvraag indienen. Per wijk dient u dan een aparte aanvraag in.

Voorwaarden

 • U bent actief in de gemeente Utrecht.

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

 • U vraagt subsidie aan voor een specifieke wijk.

 • De cultuurcoach is in vaste dienst of heeft een zzp-overeenkomst met de organisatie.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie combinatiefuncties cultuur 2025-2026.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 65.000 per aanvraag.

Wat stuurt u mee?

Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag:

 • Een activiteitenplan

 • Een sluitende begroting aansluitend op uw activiteitenplan

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen van 1 mei tot en met 31 juli 2024. 

Organisaties:

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 •  Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.