Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Bouwen en verbouwen melden

Hebt u een omgevingsvergunning gekregen voor bouwen of verbouwen? Dan moet u minimaal 2 werkdagen voordat u begint, de start van de (ver)bouw bij ons melden. Onze inspecteur of uw kwaliteitsborger kan dan de uitvoering controleren.

Melden start (ver)bouwen

Meld start (ver)bouw

Wat doet de inspecteur?

De inspecteur controleert:

  • of u bouwt volgens uw omgevingsvergunning

  • of de omgeving rondom de bouwlocatie veilig is voor andere mensen

De inspecteur kan het werk stilleggen en handhaven als u zich niet aan de regels en voorwaarden houdt.

De inspecteur bouw- en woningtoezicht kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

Bouwwerk gereed melden

Bent u klaar bent met (ver)bouwen van uw woning? Dan meldt u dit bij ons. De inspecteur kan zo een laatste controle doen. De contactgegevens van de inspecteur staan in uw omgevingsvergunning.

Als alles in orde is, dan meldt de inspecteur uw bouwwerk ook af in de administratie. U kunt het bouwwerk dan gaan gebruiken.

Moet u voor uw bouwwerk zelf iemand inhuren die de kwaliteit controleert? Dan moet u uw bouwwerk gereed melden via het omgevingsloket. Bekijk de informatie op Controle van de kwaliteit van uw bouwplan. U mag het bouwwerk pas gebruiken als u een reactie van ons hebt gekregen op uw melding.