Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra of hoge kosten te betalen. U kunt dit aanvragen als u een laag inkomen hebt en geen of weinig vermogen. Of wanneer u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebt.

Vergoeding energiekosten

Hebt u hoge energiekosten die u door een bijzondere situatie niet kunt betalen? Kijk of u bijzondere bijstand voor energiekosten kunt aanvragen. Ook als u een student bent. En ook als u geen energiecontract hebt.

Voorwaarden

Dit zijn de meest belangrijke voorwaarden voor bijzondere bijstand.

 • U hebt een laag inkomen en weinig vermogen.

 • U gaat noodzakelijke kosten maken in een bijzondere situatie. U krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor normale kosten zoals boodschappen en huur.

 • Het zijn kosten die u in Nederland gaat maken.

 • U kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling.

 • U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten hebt gemaakt. Maakt u onverwacht kosten door een medisch spoedgeval? Bijvoorbeeld voor een pijnbehandeling bij de tandarts. Doe dan binnen 6 weken nadat u de kosten maakt een aanvraag.

Wat stuurt u mee?

De documenten die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Het kan zijn dat u het volgende nodig hebt:

 • Gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van alle rekeningen, met daarop het saldo.

 • Als het om medische kosten gaat: de polis en vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar.

 • Als u geen bijstandsuitkering hebt: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties.

Verder op deze pagina staan linkjes naar voorbeelden van kosten. Als u op de link klikt, komt u op de pagina met meer informatie over de kosten. En leest u welke documenten u meestuurt.

In het aanvraagformulier leest u ook welke documenten wij precies nodig hebben om uw aanvraag te behandelen.

Hebt u nog niet alle documenten die wij nodig hebben? Dan kunt u wel alvast een aanvraag doen. U krijgt dan meer tijd om deze documenten in te leveren.

Aanvragen bijzondere bijstand

U hebt DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD.

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Bel dan naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030. Wij kijken samen met u wat de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wilt u uw hele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Hoogte bijzondere bijstand

De gemeente berekent per jaar wat u zelf kunt betalen en kijkt hierbij naar uw inkomen en vermogen (en dat van uw eventuele partner). U krijgt het bedrag dat maximaal wordt vergoed als u een laag inkomen en laag vermogen hebt. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe lager het bedrag is dat u krijgt.

Kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen

Er zijn veel verschillende kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Voorbeelden zijn:

Bijzondere bijstand soms als lening

Soms krijgt u bijzondere bijstand in de vorm van een lening. U betaalt het bedrag dan in termijnen aan ons terug. U krijgt bijvoorbeeld bijzondere bijstand als lening als u:

 • een borgsom moet betalen

 • vermogen hebt in uw eigen woning

 • al weet dat u binnenkort geld krijgt waarmee u de kosten kunt betalen

Rondkomengesprek

Vraagt u bijzondere bijstand aan? Dan kan het zijn dat wij u uitnodigen voor een Rondkomengesprek. Dan kunt u vragen stellen over geld en uw aanvraag. U kiest zelf of u dit gesprek wilt.