Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Bijstand, toestemming vragen parttime ondernemen

U hebt een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering en bent dus (voor een deel) werkloos. Misschien denkt u erover om als zelfstandige te gaan werken. Kunt u daarmee (nog) niet goed voor uzelf zorgen? Zoals rekeningen betalen en boodschappen doen? Dan kunt u toestemming vragen om parttime te ondernemen. Uw inkomsten vullen we aan tot de hoogte van uw uitkering.

Aantal uren

Met toestemming mag u maximaal 23,5 uur per week aan uw onderneming werken. De administratie en boekhouding doet u ook binnen deze uren. U houdt de gewerkte uren bij en zorgt ervoor dat wij deze kunnen controleren.

Voorwaarden

Voorwaarden voor parttime ondernemen zijn:

 • u voert activiteiten uit voor eigen rekening en risico.

 • u maakt bij de aangifte van uw inkomen geen aanspraak op zelfstandigenaftrek.

 • concurrentievervalsing mag niet, u biedt uw diensten bijvoorbeeld niet aan onder de marktprijs.

 • het inkomen uit de activiteiten is te laag om hier uw rekeningen van te betalen en boodschappen van te doen.

 • u houdt een goede administratie bij van uw omzet, bedrijfskosten en fiscale winst.

 • u kunt uw activiteiten snel stoppen. En u maakt geen afspraken die lang doorlopen. U moet deze elke maand kunnen stoppen. Denk bijvoorbeeld aan een huurcontract voor een bedrijfsruimte.

Andere wettelijke eisen

Ook gelden deze wettelijke eisen:

 • u hebt de juiste vergunningen

 • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

 • u hebt een btw-nummer

 • uw boekhouding voldoet aan de eisen die de Belastingdienst

 • wat u doet met uw bedrijf is niet illegaal of strafrechtelijk verboden

 • wat u doet met uw bedrijf mag volgens het omgevingsplan (bestemmingsplan) of algemeen verbindende voorschriften (algemene wettelijke regels)

Toestemming vragen parttime ondernemen

Na uw aanvraag

Of u toestemming krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie en de activiteiten die u wilt gaan doen. Wij geven bijvoorbeeld geen toestemming als u voor de activiteiten die u wilt doen voor meer dan 85% bent afgekeurd.

U krijgt toestemming voor maximaal 12 maanden. Wij kunnen deze periode steeds met 12 maanden verlengen als u blijft voldoen aan de voorwaarden. Wij kunnen de toestemming weer stopzetten als u niet meer voldoet aan de voorwaarden. Of als u geen winst maakt.

Hulp bij parttime ondernemen

Hebt u toestemming? Dan kunt u hulp krijgen bij het parttime ondernemen. Bijvoorbeeld met financieel inzicht en advies over het krijgen van klanten. Hierover krijgt u meer informatie in een persoonlijk gesprek.

U houdt uw re-integratie verplichtingen

Dit betekent dat u blijft solliciteren. Dit hoeft niet als wij hierover een andere afspraak met u maken. Bijvoorbeeld omdat het voor u niet mogelijk is ander werk te doen naast parttime ondernemen.

Aangifte inkomstenbelasting als 'resultaatgenieter'

Bij uw belastingaangifte geeft u uw inkomsten op als 'resultaatgenieter'. Uw resultaat wordt dan berekend alsof uw ondernemer bent. Uw inkomsten uit bedrijfsactiviteiten geeft u op als overige inkomsten. Dit is omdat u maximaal 23,5 per week aan uw onderneming mag werken. U mag geen aangifte doen als ondernemer. Dit is omdat u dan fiscale voordelen krijgt en voordelen die van uw inkomen afhangen. Met een bijstandsuitkering heb u daar geen recht op.

Bijstand en eigen bedrijf starten

Wilt u meer uren werken als ondernemer en een 'levensvatbaar bedrijf' starten? Kijk dan voor informatie op Bijstand en eigen bedrijf starten.