Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Bijstand aanvragen

Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dan hebt u een inkomen totdat u (weer) aan het werk gaat. Een bijstandsuitkering wordt ook wel bijstand genoemd.

Belangrijk om te weten

 • U hebt als u bijstand aanvraagt of krijgt rechten en plichten.

 • U mag niet te veel vermogen hebben voor bijstand.

 • Hebt u een WW-uitkering? U kunt 4 weken voordat die uitkering stopt bijstand aanvragen.

 • Had u minder dan 6 maanden geleden bijstand van ons? En hebt u daarna gewerkt? Kijk of u bijstand na kort werken kunt aanvragen. Dan krijgt u snel een uitkering.

 • Bent u net naar Utrecht verhuisd? En nog niet ingeschreven in Utrecht? Geef uw verhuizing dan snel aan ons door. Wij passen uw gegevens dan aan. Dat duurt ongeveer een week. U kunt al wel vast een aanvraag doen. Bijstand kan pas ingaan vanaf de datum waarop u bij ons bent ingeschreven.

 • Bent u jonger dan 27 jaar? In de wet staat dat u na uw aanvraag eerst 4 weken naar werk of een opleiding moet zoeken. En dat wij uw aanvraag daarna pas behandelen. Maar bij ons hoeft u niet eerst te zoeken. Wij behandelen uw aanvraag meteen.

 • Als uw aanvraag compleet is, nemen we binnen 8 weken een besluit.

 • Als u recht hebt op bijstand, krijgt u dit vanaf de dag dat u dit bij ons aanvraagt en niet eerder. Doe uw aanvraag dus op tijd.

Voorwaarden bijstand

Voor u en uw partner

Deze voorwaarden gelden voor u en uw partner als uw die hebt:

 • u hebt te weinig geld om rond te komen

 • u bent 18 jaar of ouder

 • u mag volgens de wet in Nederland wonen

 • u hebt geen recht op een andere uitkering

 • u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring

 • u kunt de Nederlandse taal voldoende begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

 • u doet er alles aan om genoeg te verdienen om weer rond te kunnen komen

 • u doet mee aan activiteiten die wij aanbieden om werk te vinden

U bent nieuwkomer

Als nieuwkomer gelden de volgende voorwaarden:

 • u hebt een geldige verblijfsvergunning

 • u hebt een verblijfstatus gekregen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

 • u woont zelfstandig of gaat dat binnenkort doen

 • u doet mee aan het verplichte inburgeren

 • u voldoet aan de algemene voorwaarden voor een bijstandsuitkering

Wat hebt u nodig bij uw aanvraag?

U hebt nodig bij uw aanvraag:

 • burgerservicenummer (BSN) van uzelf en eventueel van uw partner en/of kinderen

 • laatste bankafschriften van uzelf en eventueel van uw partner en/of kinderen

 • hypotheekgegevens als u een koophuis hebt

 • uw e-mailadres

 • Uw DigiD. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD. Hebt u een partner? Dan heeft uw partner ook een DigiD nodig.

Bijstandsuitkering aanvragen

Wij stellen u in het aanvraagformulier eerst een aantal vragen. Het kan namelijk zijn dat u recht hebt op een andere uitkering. Of dat u op een andere manier een uitkering moet aanvragen.

U bent ongeveer een 0,5 tot 1 uur bezig met het invullen van het formulier. U kunt het formulier opslaan om later verder te gaan. Lees goed de uitleg in het aanvraagformulier. Deze informatie helpt u bij het gebruik van het formulier.

Vraag bijstand aan

Hulp bij uw aanvraag

Hebt u geen computer, maar kunt u wel met een computer werken? Maak dan gratis gebruik van een computer in het stadskantoor op de 2ᵉ etage.

Lukt het u niet om de aanvraag op de computer te doen? Bel dan naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030. Of maak direct een afspraak voor hulp bij uw aanvraag.

Na uw aanvraag

U ontvangt automatisch een bevestiging van uw aanvraag op uw e-mailadres. Op de pagina Na uw aanvraag bijstandsuitkering leest u hoe het verder gaat.

Voorschot

Hebt u bijstand aangevraagd? Dan kunt u een voorschot aanvragen als u niet genoeg geld hebt om van te leven. Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen. U krijgt dan alvast een geldbedrag.

Persoonsgegevens aanpassen

U kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen in de Basisregistratie personen. Op persoonsgegevens opvragen of aanpassen (BRP) leest u hoe u dit doet.