Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Bijstand aanvragen

Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dan hebt u een inkomen totdat u (weer) aan het werk gaat. Een bijstandsuitkering wordt ook wel bijstand genoemd.

Belangrijk om te weten

 • Vraagt u bijstand aan of hebt u bijstand? Dan hebt u rechten en plichten.

 • Wanneer u een bijstandsuitkering hebt of aanvraagt, mag u niet te veel eigen vermogen hebben.

 • Hebt u een WW-uitkering? U kunt 4 weken voordat uw WW-uitkering afloopt een bijstandsuitkering aanvragen.

 • Is uw uitkering van de gemeente korter dan 6 maanden geleden gestopt omdat u werk had gevonden? Dan kunt u bijstand opnieuw aanvragen.

 • Bent u net verhuisd naar de gemeente Utrecht? En bent u nog niet ingeschreven in de gemeente Utrecht? Geef uw verhuizing dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij verwerken dit in de Basisregistratie Personen (BRP) en dan bent u ingeschreven in de gemeente Utrecht. Dat duurt ongeveer 5 werkdagen. Een bijstandsuitkering kan pas ingaan vanaf de datum waarop u bij ons bent ingeschreven. U kunt al wel vast een aanvraag doen.

 • Bent u jonger dan 27 jaar? In de Participatiewet staat dat u dan na uw aanvraag eerst 4 weken naar werk of een opleiding moet zoeken. Daarna kunnen wij uw aanvraag pas behandelen. Maar de gemeente Utrecht is gestopt met deze zoekperiode van 4 weken. Dit betekent dat wij uw aanvraag direct behandelen. Binnen 8 weken na uw aanvraag nemen wij een besluit.

Voorwaarden bijstand

Voor u en eventueel uw partner

Deze voorwaarden gelden voor u en uw eventuele partner:

 • u hebt te weinig geld om rond te komen

 • u bent 18 jaar of ouder

 • u mag volgens de wet in Nederland wonen

 • u hebt geen recht op een andere uitkering

 • u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring

 • u kunt de Nederlandse taal voldoende begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

 • u doet er alles aan om genoeg te verdienen om weer rond te kunnen komen

 • u doet mee aan activiteiten die wij aanbieden om werk te vinden

U bent nieuwkomer

Als nieuwkomer gelden de volgende voorwaarden:

 • u hebt een geldige verblijfsvergunning

 • u hebt een verblijfstatus gekregen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

 • u woont zelfstandig of gaat dat binnenkort doen

 • u doet mee aan het verplichte inburgeren

 • u voldoet aan de algemene voorwaarden voor een bijstandsuitkering

Wat hebt u nodig bij uw aanvraag?

U hebt nodig bij uw aanvraag:

 • burgerservicenummer (BSN) van uzelf en eventueel van uw partner en/of kinderen

 • laatste bankafschriften van uzelf en eventueel van uw partner en/of kinderen

 • hypotheekgegevens als u een koophuis hebt

 • uw e-mailadres

 • Uw DigiD. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD. Hebt u een partner? Dan heeft uw partner ook een DigiD nodig.

Bijstandsuitkering aanvragen

Wij stellen u in het aanvraagformulier eerst een aantal vragen. Het kan namelijk zijn dat u recht hebt op een andere uitkering. Of dat u op een andere manier een uitkering moet aanvragen.

U bent ongeveer een 0,5 tot 1 uur bezig met het invullen van het formulier. U kunt het formulier opslaan om later verder te gaan. Lees goed de uitleg in het aanvraagformulier. Deze informatie helpt u bij het gebruik van het formulier.

Vraag bijstand aan

Hulp bij uw aanvraag

Hebt u geen computer, maar kunt u wel met een computer werken? Maak dan gratis gebruik van een computer in het stadskantoor op de 2ᵉ etage.

Lukt het u niet om de aanvraag op de computer te doen? Bel dan naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030. Of maak direct een afspraak voor hulp bij uw aanvraag.

Na uw aanvraag

U ontvangt automatisch een bevestiging van uw aanvraag op uw e-mailadres. Op de pagina Na uw aanvraag bijstandsuitkering leest u wat u doet en wat wij doen na uw aanvraag.

Voorschot

Hebt u bijstand aangevraagd? Dan kunt u een voorschot aanvragen als u niet genoeg geld hebt om van te leven. Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen. U krijgt dan alvast een geldbedrag.

Persoonsgegevens aanpassen

U kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen in de Basisregistratie personen. Op persoonsgegevens opvragen of aanpassen (BRP) leest u hoe u dit doet.

Meer informatie