Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Bibob-vragenlijst invullen

Bij een Bibob-onderzoek onderzoeken we de achtergrond van bedrijven en personen met wie we samenwerken. Zo helpen we niet onbewust mee aan criminaliteit. We hebben hiervoor gegevens van u nodig. Vul hiervoor de vragenlijst in die hoort bij uw vergunningaanvraag.

Voorwaarden

U vult de vragenlijst eerlijk en compleet in. Klopt er iets niet? Of hebt u niet alles ingevuld? Dan kunnen we bijvoorbeeld uw vergunning weigeren of intrekken. Hebt u een vof (vennootschap onder firma)? Dan vult elke vennoot de Bibob-vragenlijst in.

Wat stuurt u mee?

Bekijk welke bijlagen u meestuurt bij welke situatie.

Aanvragen

Horeca, seksbedrijf, coffeeshop of speelautomatenhal?

Vul Bibob-vragenlijst in

Vastgoedtransactie?

Denk aan het kopen, verkopen, huren of verhuren van een gebouw aan de gemeente. Of het vestigen of wijzigen van erfpachtrecht of opstalrecht. Gebruik de vragenlijst hieronder.

Vergunning voor bedrijf in een aangewezen gebouw, gebied of bedrijfstak?

Vul Bibob-vragenlijst in

Andere Bibob-formulieren

Bibob-vragenformulieren voor andere doelen vindt u op Justis.nl. De ingevulde formulieren en bijlagen stuurt u naar bibob@utrecht.nl. Of per post naar:

Gemeente Utrecht
t.a.v. Afdeling Openbare Orde en Veiligheid – Team Bibob
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Na uw aanvraag

We controleren of u de vragenlijst en stukken compleet en eerlijk hebt ingevuld. Ook kijken we of u alle stukken die nodig zijn hebt meegestuurd.

Missen er stukken? Dan nemen wij contact met u op om de aanvraag compleet te maken. We kunnen ook extra vragen stellen en andere stukken opvragen als dat nodig is om uw aanvraag te beoordelen. Ook kunnen we het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen. We laten het aan u weten als we dat doen.

Hebben we geen vragen en is alles compleet? Dan hoort u verder niets van ons meer over het Bibob-onderzoek.

Meer informatie

Hebt u vragen? Of weet u niet welke vragenlijst u moet gebruiken? Neem contact met ons op via bibob@utrecht.nl of via het Horecaloket via horecaloket@utrecht.nl.