Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Bezwaar maken

Soms nemen we een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Onder een besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.

Bezwaar tegen andere besluiten

U maakt bezwaar binnen 6 weken na de bekendmaking van een besluit. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met onze andere besluiten? 

Bellen

In een besluit staat vaak het telefoonnummer van de afdeling. U kunt eerst bellen voor meer informatie of om problemen te bespreken.

 • Soms kunnen we het probleem oplossen door te bellen. Dan hoeft u misschien het proces om bezwaar te maken niet in.

 • De gevolgen van de beslissing veranderen niet door te bellen. Het besluit blijft gelden.

 • U krijgt geen extra tijd om bezwaar te maken door te bellen.

Online bezwaar maken

Maak bezwaar

Met DigiD vult u minder gegevens in en gaat het sneller.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook via post bezwaar maken. Op het besluit staat het adres waar u dit naartoe kunt sturen. Kunt u het adres niet vinden? Stuur uw bezwaar dan naar het volgende adres en zet de verantwoordelijke afdeling erbij:

Gemeente Utrecht
T.a.v. De afdeling…
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Wat staat in uw bezwaar?

 • uw naam en adres

 • uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)

 • datum

 • reden(en) van bezwaar (u mag bijlagen meesturen)

 • uw handtekening

Stuur ook een kopie van het besluit mee waartegen u bezwaar wilt maken.

Na uw bezwaar

 • U krijgt altijd een ontvangstbevestiging (schriftelijk of per e-mail).

 • We mogen 6 weken doen over een beslissing. Dat gaat in op de dag waarop u geen bezwaar meer kunt maken. We merken dat deze periode soms te kort is. We mogen nog een keer verlengen met 6 weken. Dit doen we als dat nodig is. We laten u dat dan weten.

 • Soms belt onze juridisch medewerker u. Dit ligt aan het onderwerp van het bezwaar. We kijken samen of er misschien een oplossing is zonder een hoorzitting. Bij een hoorzitting kunt u meer uitleg geven over uw bezwaar.

Besluit blijft gelden tijdens bezwaarprocedure

Ons besluit blijft gelden tijdens een bezwaarprocedure. Dit betekent dat u doet wat wij hebben besloten. Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen? Dien dan een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek heet ‘voorlopige voorziening’.

Privacy

Maakt u bezwaar tegen een besluit dat op Overheid.nl staat? We sturen dan een kopie naar personen die ermee te maken hebben als zij daarom vragen. Daarin staan naam en adresgegevens. Andere persoonsgegevens maken we onleesbaar. Bijvoorbeeld BSN en contactinformatie.

Meer over bezwaar

Lees meer over bezwaar tegen:

Lees ook:

De stappen nog eens op een rij

 1. U maakt bezwaar tegen een besluit.

 2. U kunt bellen met de afdeling. Het nummer staat in het besluit.

 3. U maakt online of schriftelijk bezwaar.

 4. U krijgt een ontvangstbevestiging.

 5. Wij nemen meestal contact met u op over uw bezwaar.

 6. We behandelen uw bezwaar.

 7. We lossen het samen op of u krijgt binnen 12 weken een beslissing op uw bezwaar. U kunt meestal nog in beroep gaan.

Niet eens met beslissing op bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. In onze beslissing staat waar u het beroepschrift indient. Dit is meestal bij de Rechtbank Midden-Nederland en kost geld.

Beroepschrift indienen:

 • online via Rechtspraak.nl

 • schriftelijk. Stuur uw beroepschrift naar:
        Rechtbank Midden Nederland
        Sector bestuursrecht
        Postbus 16005
        3500 DA  Utrecht

Wat staat in uw beroepschrift?

 • Uw naam, adres en telefoonnummer

 • Datum van het beroepschrift

 • Omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat (stuur een kopie mee)

 • Reden van het in beroep gaan

 • Uw handtekening

 • Wat de beslissing volgens u moet zijn

Kosten in beroep gaan

U betaalt griffierecht. Vindt de rechter dat u gelijk heeft? Dan krijgt u deze kosten terug.

Niet eens met uitspraak rechter?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u meestal binnen 6 weken in hoger beroep gaan. U leest in de uitspraak van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan.