Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita aanvragen

Een bewijs van in leven zijn en attestatie de vita zijn het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs. Een bewijs van in leven zijn kunt u alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Een attestatie de vita kunt u ook krijgen bij een gemeente waar u niet ingeschreven staat.

Bewijs van in leven zijn (in het Nederlands)

Sommige organisaties vragen om een bewijs van in leven zijn. Bijvoorbeeld voor het uitkeren van een pensioen. Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Hierop staat dat u als levend bent ingeschreven in de BRP. Het bewijs van in leven zijn is in het Nederlands en kunt u daarom alleen gebruiken in Nederland, Nederlandstalige delen van België, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Attestatie de vita (internationaal, in meerdere talen)

Een attestatie de vita is een bewijs van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Hierop staat dat de ambtenaar heeft gezien dat u in leven bent.

Moet u betalen voor een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita?

Niet betalen (gratis)

Vraagt een (pensioen)fonds een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita van u? Dan hoeft u niet te betalen als het gaat om een uitkering van een pensioenregeling. Neem voor de gratis afgifte van het bewijs het schriftelijk verzoek mee van uw (pensioen)fonds. Gratis afgifte geldt ook als u het nodig hebt voor een pensioenfonds binnen de Europese Unie. Neem dan ook het schriftelijk verzoek van uw pensioenfonds mee.

Wel betalen

In andere gevallen, zoals een aanvullende koopsom, lijfrente of levensverzekering betaalt u wél voor het bewijs.

Kosten bewijs van in leven zijn

 • Aan de balie of via DigiD: € 19,90

 • Schriftelijk: € 25,45

Kosten attestatie de vita

 • Aan de balie: € 16,60

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Bel dan 14 030.

Bewijs van in leven zijn aanvragen

Hebt u een bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland, Nederlandstalige delen van België, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba?

Dan kunt u dit op de volgende manieren aanvragen.

Met DigiD

U vraagt hiervoor digitaal met DigiD een uittreksel BRP aan, en u kiest voor het document ‘bewijs van in leven zijn’. U krijgt het bewijs van leven binnen 5 werkdagen toegestuurd.

Let op: U kunt het bewijs niet digitaal met uw DigiD aanvragen als u het bewijs van in leven kosteloos nodig hebt voor een pensioenfonds. Dan moet u langskomen met de brief van uw pensioenfonds.

Aan de balie

U kunt langskomen aan de balie. U krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee. Hiervoor maakt u een afspraak. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.

Maak afspraak

U hebt bij uw afspraak het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs

 • contant geld of uw pinpas (het bedrag dat u betaalt staat onder het kopje 'Kosten')

 • de brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds om een bewijs van in leven zijn vraagt)

 • Vraagt u het bewijs aan voor iemand anders? Dan neemt u ook naar de afspraak mee:

  • machtigingsformulier (pdf)

  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet

Attestatie de vita aanvragen

Hebt u een internationaal bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in het buitenland? Maak dan een afspraak. U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aan de balie aanvragen. U kunt niet iemand machtigen om dit voor u te doen. Wij zijn namelijk verplicht om persoonlijk vast te stellen dat u nog in leven bent. U krijgt de attestatie de vita direct mee.

Maak afspraak

U hebt bij uw afspraak het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs

 • uw pinpas of contant geld (het bedrag dat u betaalt staat onder het kopje 'Kosten')

 • de brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds om een attestatie de vita vraagt)